Beteendeekonomi med företagsekonomiska tillämpningar­ 7,5 hp

Välkommen till din kurs!Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registera dig på kursen

Kursen är öppen för registrering i Ladok 20 maj–2 juni.


Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG004 31200

Kursperiod och studietakt

Vecka 23–32 på halvfart

Kursplan och litteraturlista

Kursplan Länk till annan webbplats.

Litteraturlista Länk till annan webbplats.

Schema

Sök ut schema Länk till annan webbplats.

Kursansvarig lärare

Mats Landström

mats.landstrom@hig.se

073-64 08 268

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se

Information från kursansvarig

Kursens undervisning består av föreläsningar, de flesta inspelade, och frågestunder som stöd för skrivandet av obligatorisk inlämningsuppgift. Examination sker via skrivandet av obligatorisk inlämningsuppgift och obligatoriskt deltagande i seminarium, via Zoom, i slutet av kursen.

Kursen löper under veckorna 23-32 sommaren 2024. I praktiken läggs nästan allt undervisningsmaterial upp i undervisningsplattformen Canvas under kursens fyra första veckor, då det också kommer att finnas möjlighet till frågestunder till stöd bland annat för att komma igång med skrivandet av inlämningsuppgiften. Återsamling sker vecka 32, då inlämningsuppgiften också lämnas in. Det också är ett obligatoriskt seminarium under torsdagen alternativt fredagen den veckan, då arbetet i inlämningsuppgiften presenteras. Studenterna får själva planera hur de tidsmässigt lägger upp sitt arbete under sommaren. Inlämningsuppgiften skrivs i par, d.v.s. två studenter tillsammans.

Mer detaljerad information kommer att finnas i Canvas när kursens Canvassida öppnar. Vid frågor, maila gärna kursansvarig på mejladressen ovan.

Undervisningsplattformen Canvas används. Frågestunder och seminarier sker via Zoom. Kursansvarig nås enklast via email.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Sidan uppdaterades 2024-05-03