Floristik och faunistik 7,5 hp

Välkommen till din kurs! Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registera dig på kursen

Kursen är öppen för registrering i Ladok 20 maj–2 juni.


Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

BI017A 38101

Kursperiod och studietakt

Vecka 23–27 på helfart

Kursplan och litteraturlista

Kursplan Länk till annan webbplats.

Litteraturlista Länk till annan webbplats.

Schema

Sök ut schema Länk till annan webbplats.

Kursansvarig lärare

 

Tobias Kånneby

tobias.kanneby@hig.se

026-64 87 31

 

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se

Information från kursansvarig

Varmt välkommen till kursen floristik och faunistik 7,5 hp vid Högskolan i Gävle.

Under kursen kommer du bland annat lära dig artkunskap om viktiga organismgrupper i vår omgivande natur, samt om olika metoder för att bestämma olika arter och organismgrupper. Du kommer också få kännedom om organismers anatomi och morfologi, hur de är anpassade till miljön de lever i, samt hur organismer klassificeras och systematiseras.

Kurslitteraturen består av:
Bruun Bertel; Delin Håkan; Svensson Lars (senaste upplagan). Alla Europas fåglar i färg
(eller motsvarande fågelbestämningsbok). Bonniers.

Hallingbäck, Tomas; Holmåsen, Ingmar (senaste upplagan). Mossor. En fälthandbok (eller
motsvarande kryptogambestämningsbok). Interpublishing.

Mossberg, Bo; Stenberg, Lennart (senaste upplagan). Den nordiska floran (eller motsvarande
flora). Wahlström &Widstrand.

Sandhall, Åke (senaste upplagan). Småkryp (eller annan småkrypsbok). Bonniers.

Observera att motsvarande likvärdig kurslitteratur kan användas.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner. Deltagande i seminarier, övningar och exkursioner är obligatoriska. Examinationer består av skriftlig, muntlig och praktisk examination.

För aktuellt schema hänvisas till Kronox.

Kommunikationssätt
En stor del av undervisningen består av exkursioner och övningar i och runt Gävle eftersom kursen är förlagd till campus. Kläder efter väder och matsäck vid behov. Då vi kommer att röra oss ute i terrängen är det en god idé att se över sitt skydd mot fästingar. Solskydd och myggmedel kan behövas. På lärplattformen Canvas läggs relevant information som föreläsningar, artlistor, instruktioner etc. ut.

Kursen ges av Akademin för Teknik och miljö.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Sidan uppdaterades 2024-05-03