Introduktion till samhällsekonomi - hållbarhet, välfärd och globala frågor 7,5 hp

Välkommen till din kurs! Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registera dig på kursen

Kursen är öppen för registrering i Ladok 20 maj–2 juni.


Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

NEG006 31201

Kursperiod och studietakt

Vecka 23–32 på halvfart

Kursplan och litteraturlista

Kursplan Länk till annan webbplats.

Litteraturlista Länk till annan webbplats.

Schema

Sök ut schema Länk till annan webbplats.

Kursansvarig lärare

Ann-Christin Jansson

ann-christin.jansson@hig.se

026-64 81 61

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se

Information från kursansvarig

Kursens undervisning består av föreläsningar, inspelade och/eller live via Zoom. Examination sker i form av en skriftlig salstentamen i slutet av kursen samt en presentation av en uppgift där kursens innehåll tillämpas..

Kursen löper under veckorna 23-32 sommaren 2024. Allt undervisningsmaterial läggs upp i undervisningsplattformen Canvas under kursens första halva, då behöver ni också ha kommit igång med processen med tillämpningsuppgiften. Vecka 32 ska presentation av uppgiften vara klar och den skriftliga tentamen skrivs på fredagen den veckan. Studenterna kan själva planera hur de tidsmässigt lägger upp sitt arbete med uppgiften under sommaren. Tillämpningsuppgiften görs i par eller i grupp om tre.

Mer detaljerad information kommer att finnas i Canvas när kursens Canvassida öppnar. Vid frågor, maila gärna kursansvarig: Ann-Christin Jansson.


Undervisningsplattformen Canvas används. Viss undervisning sker eventuellt via Zoom. Kursansvarig och övriga lärare på kursen nås även via e-post.

Övrig information
Se till att införskaffa kurslitteraturen innan kursstart.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Sidan uppdaterades 2024-05-03