Klimatförändringarnas psykologi 7,5 hp

Välkommen till din kurs! Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registera dig på kursen

Kursen är öppen för registrering i Ladok 20 maj–2 juni.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

MIG006 38800

Kursperiod och studietakt

Vecka 23–32 på halvfart

Kursplan och litteraturlista

Kursplan Länk till annan webbplats.

Litteraturlista Länk till annan webbplats.

Schema

Sök ut schema Länk till annan webbplats.

Kursansvarig lärare

Patrik Sörqvist

patrik.sorqvist@hig.se

026-64 85 00

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se

Information från kursansvarig

Kursen har inga obligatoriska träffar. Kursen inleds med en frivillig uppstartsträff den 3 juni kl. 10:00. Deltagandet på träffen sker digitalt, via zoom. Zoomlänk till mötet kommer att publiceras på kursens Canvassida inför kursstart.

Under kursens gång kommer inspelade föreläsningar göras tillgängliga på kursens Canvassida. Kursen examineras via en hemtentamen.

Kommunikation med kursledare sker via mejl på utvalda dagar under sommaren. Mer information om det ges i samband med kursstart.

Kursen ges av Akademin för teknik och miljö.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-05-03