Vittnespsykologi 7,5 hp

Välkommen till kursen! Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registera dig på kursen

Kursen är öppen för registrering i Ladok 20 maj–2 juni.


Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

PSG021 35301

Kursperiod och studietakt

Vecka 23–32 på halvfart

Kursplan och litteraturlista

Kursplan Länk till annan webbplats.

Litteraturlista Länk till annan webbplats.

Schema

Sök ut schema Länk till annan webbplats.

Kursansvarig lärare

Linda Langeborg

linda.langeborg@hig.se

026-64 84 59

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se

Information från kursansvarig

Kursen går på halvfart vecka 23–32 och består av en digital introduktionsträff vecka 23, självstudier med examinationsuppgifter under sommaren, och en individuell tentamen som genomförs genom den digitala kursplattformen Canvas vecka 32 (torsdag 8/8 ca 8.00–12.00). Ingen anmälan krävs till denna tentamen. Kursen går helt på distans och innehåller inga fysiska träffar.

Kursen startar med en digital introduktionsträff måndag 3/6 klockan 13–16 via Zoom.
Träffen innefattar kursinformation, introducerande föreläsningar till ämnet och gruppdiskussioner. Närvaro är inte obligatorisk men rekommenderas då träffen ger en bra introduktion till både ämnet och kursen och brukar vara uppskattad. Länken till introduktionsträffen kommer att läggas ut på Canvas.

Kursen finns på den webbaserade lärplattformen Canvas, där vi kommer att lägga ut meddelanden, föreläsningar, kursinformation och dokument.
Det är viktigt att du går in regelbundet på Canvas under kursens gång för att hålla dig uppdaterad.
När du registrerat dig i ladok på kursen skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas efter ca 1 timme.

Under kursen kommer det även att hållas två träffar via Zoom ca 15–16 den 26/6 och 5/8, där möjlighet ges att ställa frågor till kursansvarig och diskutera med andra studenter.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Sidan uppdaterades 2024-05-03