Ansökan om studie­uppehåll

Du som är programstudent har här möjlighet att ansöka om studie­uppehåll.

Studieuppehåll utifrån UHR:s riktlinjer

Högskolan beviljar studieuppehåll utifrån Universitets- och högskolerådets (UHR) föreskrifter UHRFS 2016:1.

  • Du förbinder dig att anmäla att du ämnar återuppta dina studier efter studieuppehållet genom att anmäla dig till dina kurser senast 15/4 inför en hösttermin respektive senast 15/10 inför en vårtermin för att ta din plats i anspråk.
  • Information om anmälan inom ditt program finns på www.hig.se/student
  • För information om studiemedel vänligen ta kontakt med CSN.

Ansökan om studieuppehåll från program

När du har skickat in ansökan via formuläret får du en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan.

Ansökan om studieuppehåll på program
Kontaktuppgifter
Ansökan om studieuppehåll på program

Ange skäl till studieuppehållet * (obligatorisk)
Om du väljer annat skäl, fyll då i fritextfältet.
Ange skäl till studieuppehållet


Vilken period vill du ansöka om studieuppehåll?
Du kan ansöka om studieuppehålll för högst två terminer i taget.


Är du betalande student? (Are you a fee-paying student?) * (obligatorisk)
Är du betalande student? (Are you a fee-paying student?)


Överklagande

Om ansökan om studieuppehåll inte har beviljats kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska diarienummer anges och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men insändas till Registrator vid Högskolan i Gävle (HiG), 801 76 Gävle. Den ska ha inkommit till HiG inom tre veckor från den dag du fick del av beskedet.

Kontaktperson

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-05-20