Boka lokal – studentföreningar

Studentföreningar har möjlighet att boka Högskolans lokaler för till exempel möten och informationsträffar. Bokning görs via formuläret på sidan.

Boka minst en vecka i förväg

Du som representerar en studentförening och önskar boka en lokal för ett möte eller en aktivitet för era medlemmar ska använda formuläret nedan för att få hjälp med din bokning.

Din bokningsönskan behöver skickas in minst en vecka i förväg för att vi ska hinna behandla den. För större salar krävs längre framförhållning, då lokalerna oftast är uppbokade för undervisning.

Svar på din förfrågan kommer via Högskolans ärendesystem, till den e-post som du anger webbformuläret.

Dörruppställning

När du bokar en lärosal beställer lokalhandläggaren att dörren till salen ska vara olåst under den tid bokningen görs. Om det ändå skulle vara låst kan vaktmästarna hjälpa dig att låsa upp salen under sina ordinarie arbetstider. Tänk på att ingen personal finns på plats under kvällar och helger.

OBS! Vid bokning av lokal inför arbetsmarknadsdag så sker ingen automatisk dörruppställning. Det måste göras separat några veckor före själva dagen.

Hjälp med av-tekniken i lärosalar

Om du behöver hjälp med tekniken i en sal så vänder du dig till it-supporten. Ingen it-support finns på kvällar och helger.

Vilken sal är ledig?

Du kan själv kan titta om en specifik sal är ledig en viss dag eller tid. På samma sätt som du hittar ditt schema för en kurs kan du även hitta schemat för en sal. Gå till schemasök och välj Lokaler, sedan kan du klicka på raden för den sal du vill se bokningsschemat för.

Enstaka salar, bland annat Räv- och Fårhallen, är dock dolda för studenter i systemet. Behöver du information om bokningsläget i dessa utrymmen kontaktar du lokal­hand­läggaren.

Formulär för att boka lärosal
Studentförening * (obligatorisk)
Studentförening
Kontakt

Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare

Avdelningen för fastighet och service

Vaktmästeriet

Avdelningen för fastighet och service, hus 32 plan 2

Grupprum för studenter

Det finns många grupprum och studieplatser som du som student kan nyttja.

Se vilka grupprum du kan använda

Sidan uppdaterades 2024-05-16