Formulär för bokning av matsal – Gefle Studentkår

Bokning av matsalarna i hus 91 kan endast göras via Gefle studentkår, det kan vara kårkvällar och andra aktiviteter.

Har du många bokningar som ska göras så går det bra att skriva första tillfället i rutorna för datum och tid. Sedan kan fler datum skrivas i fältet för övrig information eller skickas med som en bifogad fil.

Boka matsal
Matsal som ska bokas * (obligatorisk)
Matsal som ska bokasT.ex. möte eller kårkväll

(ÅÅ-MM-DD)Ange exempelvis om det finns behov av uppställning av yttre entrédörren, och i så fall vilka tider som detta behövs.

Kontakt

Fredrika Nordahl Westin

Lokalhandläggare

Sidan uppdaterades 2024-06-17