Grupprum, studieplatser och datorsalar

På Högskolan i Gävle vill vi skapa en god studiemiljö för dig som student genom att erbjuda olika slags miljöer för olika behov. Runt om på campus finns ett stort antal grupprum, studieplatser och datorsalar.

Små grupprum

I hus 11, 31 och 51 finns små grupprum i trapphusen, som du kan använda när de är lediga, men du kan inte boka dem. Lärare kan boka grupprummen i hus 51, men om de inte är bokade kan du ändå använda dem. Kolla på rumsskylten med QR-koden för att se om rummet är ledigt.

I grupprum 51:228 finns åtta platser. Du har tillgång till grupprummet kl. 07.00–22.00 med ditt HiG-kort. Detta rum kan även bokas av lärare för undervisning. Via QR-koden på rumsskylten utanför går det att kontrollera schemat för rummet.

Grupprum 51:321, 51:322 och 99:501d är bokningsbara för lärare, men du som student kan nyttja rummen om de är lediga.

Stora grupprum

Grupprummen 11:216, 31:217 och 51:224 har plats för flera grupper som studerar samtidigt. Rummen är till för studier och är inte avsedda att äta i. Rum 31:217 och 51:224 har vägghängda skärmar dit du kan koppla din bärbara dator. Du kan använda grupprummen kl. 07.00–22.00, men du behöver ditt HiG-kort för att komma in kvällstid efter kl. 17.00 och på helger. Rummen är inte bokningsbara.

Grupprum i hus 11.

Grupprum 11:216

Grupprum i biblioteket

I biblioteket finns såväl bokningsbara grupprum som icke-bokningsbara. De icke-bokningsbara finns endast på plan 4. De bokningsbara grupprummen bokas via systemet Kronox (webb eller app).

Bokningsregler och information om bibliotekets grupprum

Studieplatser

Det finns studieplatser i form av soffor och bord på nästan alla plan i högskolans byggnader. Använd gärna platserna på andra våningsplan än plan 2 om du vill sitta mer ostört. I biblioteket finns även ett stort antal studieplatser.

Tyst läsmiljö

På entréplanet i biblioteket finns en så kallad tyst läsesal. Den tysta läsesalen är för dig som vill arbeta ostört. I den tysta läsesalen gäller särskilda regler, du får till exempel inte prata eller äta i salen. Grundregeln är att det ska vara helt tyst i läsesalen.

Datorsalar

Som student på Högskolan har du tillgång till flera allmänna datorsalar. För att komma in i salarna använder du ditt HiG-kort. I alla datorsalar finns Microsoft Office, PDF-läsare och utskriftsfunktion. Via fjärrskrivbordet Remote Desktop Länk till annan webbplats. har du tillgång till alla program som Högskolan tillhandahåller.

Här hittar du en fullständig lista på programvaror som finns i Högskolans datorsalar Länk till annan webbplats.

Hus 11 plan 1 (källarplan)
11:115
11:116 (Grupprum 9 datorer, ej bokningsbar)
11:117
11:121
11:122
11:516
11:517
11:518
Hus 31 plan 1 (källarplan)
31:115
31:116
Hus 51 plan 1 (källarplan)
51:113 (Tyst datorsal, ej grupparbeten, ej bokningsbar. 6 datorer)
51:114
51:115
Hus 99
99:518
99:520
Allmänna datorer finns även att tillgå i biblioteket.

Tyst datorsal

Det finns en tyst datorsal, 51:113, där man inte får grupparbeta eller prata i telefon. Salen har sex platser och är alltid tillgänglig för studenter, men kan inte bokas. Totalt finns tio allmänna datorsalar för studenter.

Datorsalar för studenter med funktionsnedsättning

Det finns även salar speciellt avsedda för studenter med funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för mer information.

Sidan uppdaterades 2024-05-16