Stilla rum, vilrum och tysta arbetsplatser

På Högskolan i Gävle vill vi skapa en god arbetsmiljö för dig som student genom att erbjuda olika slags miljöer för dig att studera i. Runt om på campus finns ett stort antal grupprum, studieplatser och datorsalar anpassade utifrån studenters olika behov. Det finns även ett stilla rum och vilrum om du vill ha lite extra lugn och ro. Här kan du läsa om dem och var de finns placerade.

Stilla rum

I Stilla rummet i sal 51:112 kan du vara för att få lugn och ro. Hit kan du komma för meditation, bön, för att bara vara eller ta en paus från all stress. Rummet har tillkommit för att i Högskolans miljö tillgodose behoven av stillhet, tystnad och andlighet.

  • Stilla rummet har inga traditionellt religiösa symboler, men är inrett med några få ting som talar till oss på ett liknande sätt och som ger vila åt ögat.
  • Stilla rummet är ett rum för hela kroppen. Du får hitta en plats som passar dig, på en bänk, en meditationspall eller på golvet. För muslimsk bön finns bönemattor att lägga ut på golvet.
  • Alla sammankomster i Stilla rummet är öppna. Du är välkommen att närvara utan att delta. Om rummet är bokat för tyst meditation är det viktigt att din närvaro inte stör.​​


"Vi har alla ett centrum av stillhet, omgivet av tystnad" – Dag Hammarskjöld

Regler för Stilla rummet

  • Stilla rummet är alltid öppet och olåst.
  • Stilla rummet är till för tystnad och stillhet, meditation eller bön. Det är inte till för samtal, studier, för att äta eller sova.
  • Stilla rummet är i första hand avsett för enskilda besök.
  • Kvinnor och män har alltid samma tillträde till Stilla rummet.
  • Det är inte tillåtet att sätta upp något på väggarna eller lämna personliga tillhörigheter i rummet.

Rummet kan även bokas för sammankomster, max 60 minuter. Andra besökare måste visa hänsyn till den aktivitet som är bokad.

Vilrum

Vilrum för studenter och besökare finns i 31:140. Nyckel till vilrummet finns att låna i reception.

Tysta arbetsplatser

På campusområdet finns grupprum, studieplatser och datorsalar i olika varianter. I biblioteket finns en tyst läsmiljö och i hus 51 finns en tyst datorsal.

Sidan uppdaterades 2024-07-02