Utdrag från belastningsregistret

För att få påbörja din VFU måste du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Här finns information om varför det krävs, hur du beställer registerutdrag och det ansvar du som student har för att ha ett giltigt utdrag inför VFU-perioden.

Varför krävs ett registerutdrag

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU), genomgå en registerkontroll.

Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Beslutet innebär att du som student måste ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning.

Beställ registerutdraget från Polisen

Beställ registerutdrag via polismyndighetens e-tjänst eller blankett i god tid före VFU-placeringens början. Utdraget är giltigt under 1 år.

Polisen.se - belastningsregistret Länk till annan webbplats.

Registerutdraget till rektor

Utdraget ska visas upp för rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där VFU:n ska genomföras. Visas inte ett registerutdrag kan det innebära att du nekas tillträde till VFU-platsen.
Det är rektor (eller motsvarande) på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen som avgör om studenterna kan tas emot, inte lärarutbildningen på universitetet/högskolan.
Om du som student inte kan fullgöra din verksamhetsförlagda utbildning kan det innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen.

Skolverkets information om utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats.

Studentens ansvar

Det är du själv som har ansvar för att ett giltigt registerutdrag, högst ett år gammalt, fås ut från Polisen och visas upp rektor (eller motsvarande) i samband med att VFU-plats tilldelas. Rektor (eller motsvarande) får ta en kopia av registerutdraget.

Du bör begära ett utdrag i god tid före placeringens början för att vara säker på att hinna få utdraget i tid. Normalt tar handläggningen hos polismyndigheten minst två veckor. Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir betydligt längre än två veckor. Handläggningstiden kan också variera beroende på hur många som begär utdrag.

Sidan uppdaterades 2024-07-05