Tentamen

Här hittar du information om tentor och olika former för tentamen. I kursplanen hittar du information om hur din kurs examineras. Det är obligatoriskt att anmäla sig till tenta eller omtenta och det gör du i Ladok senast tio dagar innan tentamenstillfället. För att få skriva tentan så måste du visa giltigt legitimation. Här finns också information om hur du hittar gamla tentor att träna på om du vill.

Anmäl dig senast tio dagar före tentamen

När du ska skriva en tentamen eller omtentamen måste du vara anmäld senast tio dagar före tentamensdagen. Du anmäler dig via Ladok och webbanmälan öppnar cirka fem veckor före tentamen. Sena anmälningar eller oanmälda studenter får inte skriva tentamen vid detta tillfälle utan hänvisas till nästa tillfälle.

Du kan se alla dina examinationstillfällen (tentatillfällen) i Ladok. Du ansvarar själv för att kontrollera att du verkligen är anmäld till tentan, innan anmälningstiden går ut.

Om du får tekniska problem med anmälan kontaktar du Studentsupport innan anmälningstiden har löpt ut. Detsamma gäller om du till exempel har inloggnings­problem eller att dina uppgifter inte stämmer.

Tentamensformer

Högskolan i Gävle tillämpar flera olika examinations­former. I kursplanen hittar du information om hur din kurs examineras. För att du ska få delta på tentan, måste du vara anmäld till tentamens­tillfället.

Salstentamen

Du skriver tentamen på campus i Gävle och lämnar in dina svar på papper. Du som är antagen till en studieort kan skriva din sals­tentamen på studie­orten. Du väljer ort via Ladok, när du anmäler dig till tentamens­tillfället.

Inför din tentamen, tänk på att:

  • Komma i god tid – minst 30 minuter före start
  • Kom ihåg din id-handling
  • Stäng av din mobiltelefon – du får inte ha den påslagen i flygplans­läge
  • Ta gärna med något att äta och dricka – men inga nötter.

Du får alltid använda penna, radergummi och linjal. I övrigt tillåts endast hjälpmedel som är godkända av examinator och som finns angivna på tentans försättsblad. Tabeller, böcker och liknande hjälpmedel får inte innehålla anteckningar förutom ägarens namn.

Vid salstentamen ska du ha fyllt i tentamensomslaget, numrerat dina svarsblad och skrivit din anonymkod på dem innan skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14:00 ska omslag och svarsblad alltså vara fullständigt ifyllda och du lämnar in din tentamen till tentamens­värdarna senast kl. 14.00.

Vid hemtentamen via Zoom ska tentamen vara inlämnad när skrivtiden är slut. Om skrivtiden slutar 14.00 ska alltså din hemtenta vara inlämnad kl 14.00.

Om du kommer för sent till en tentamen får du behålla din plats fram till 30 minuter efter skrivtidens start. Du släpps in vid insläpp 2 (30 minuter efter skrivtidens start).

Studenter som kommer senare än 30 minuter efter skrivtidens start får inte delta i tentamen, utan hänvisas till nästa tillfälle.

Salstentor vid Högskolan i Gävle genomförs anonymt. En anonymkod används istället för studentens namn och personnummer. Det innebär att din identitet är okänd för läraren vid rättning av tentamen.

När du anmäler dig till tentamen får du en kod via Ladok, bestående av fyra siffror och tre bokstäver med ett bindestreck emellan. Koden skriver du istället för ditt namn och person­nummer på tentamensomslaget och varje svarsblad vid inlämning.

Vid samlade betygsbedömningar såsom sammanvägd examination, där tentamen ingår som en del i bedömningen, kan tentamen dock inte ske anonymt eftersom det försvårar en samlad bedömning av hur studenten lever upp till målen.

Som student ska du kunna styrka din identitet genom att uppvisa giltig, fysisk foto­legitimation (exempelvis pass eller körkort) för att få göra tentan. Ditt ansikte ska kunna visas för tentamens­värd för säker identifiering.

Obs: du inte kan legitimera dig med digitalt ID-kort vid tentamen.

Låt din legitimation ligga synlig på bänken under hela skrivtiden. Visa din legitimation för tentamensvärdarna när du lämnar lokalen vid toabesök, när du lämnar in din tentamen eller på deras begäran.

Om du har tappat bort eller blivit bestulen på din legitimation så kan du visa upp polis­anmälan samt personbevis från Skatteverket, för att legitimera dig.

Tentamen på annan ort

Du som läser på distans har möjlighet att ansöka om att skriva din tentamen på ett annat lärosäte eller lärcentrum.

Anpassad tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och ett beslut om pedagogiskt stöd så finns det möjlighet att få en anpassad tentamen.

Gamla tentor

Exempeltenta, övningstenta eller provformulär – tentor som används i kurser tidigare finns ofta att träna på. Via vår tjänst Exam Center kan du söka efter och ladda ner exempeltentor från salstentor de senaste tre åren. Digitala tentor finns inte tillgängliga och vanligtvis saknas facit.

Utlämning av tentor

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in skickar vi hem din tentamen med post till den adress som finns registrerad i Ladok. Kontrollera att din postadress i Ladok stämmer, om du uppgett en tillfällig adress eller om du inte bor på din folkbokföringsadress. Du ändrar din adress under "Mina uppgifter" i Ladok.

Under 2024 övergår Högskolan till digital utlämning av tentamen.

Kontaktperson

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 9.00–10.00.

Examination och betyg

Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har gällande examination och betyg.

Mer information om examination och betyg

Schema för tentamen

Information om vilken sal tentamen sker i läggs ut på schemat och i Ladok cirka en vecka före tentamens­dagen.

I menyn ovanför schemat kan du välja om schemat ska visas med namn eller kurskod. Schemat uppdateras automatiskt.

Tentaschema Länk till annan webbplats.

Terminstider och tentaveckor

Sidan uppdaterades 2024-04-30