Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

Vill du studera till ett framtidsyrke? Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar behöver noggranna geodata för att fungera. Som civilingenjör i lantmäteriteknik blir du expert på just geodata, lägesbunden information som har massor av användningsområden och kommer att bli allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat vårt samhälle blir.

Högskolepoäng

300 hp

Anmälningskod

HIG-19908

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 3, 2029

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan
Inställt

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik omfattar fem års heltidsstudier och examen avläggs på avancerad nivå. Programmet ger efterfrågad kunskap och djup förståelse om geodata, tekniskt lantmäteri (mätningsteknik/geodesi), GIS (geografiska informationssystem), programmering, och hållbar stads- och samhällsutveckling.

Efter två gemensamma år väljer du inriktning, antingen mot tekniskt lantmäteri eller mot GIS. Förutom specialisering inom teknikområdet får du en bred utbildning och en god grund inom till exempel matematik, datavetenskap och samhällsbyggnad. Under den sista terminen på programmet utförs ett examensarbete.

Inriktning mot tekniskt lantmäteri
I denna inriktning specialiserar du dig mot metoder för insamling av geodata, vilket innefattar både traditionella och moderna mätningsmetoder (t.ex. GPS och andra satellitmetoder). Ett flertal av kurserna inriktar sig direkt mot geodesi, det vill säga läran om mätningar på jordens yta och dess närhet, vilka sedan tillämpas i kurser inom exempelvis fotogrammetri, laserskanning, byggmätning och fjärranalys.

Inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)
Här inriktar du dig mot analys av geodata, framförallt med hjälp av GIS, men även mot applikationsutveckling och geovisualisering. Specialiseringen är datavetenskapligt inriktad och tyngdpunkten ligger på utveckling och programmering av olika typer av applikationer baserade på geodata.

Examen

Civilingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

Framtiden behöver experter på geodata

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle är en helt unik civilingenjörsutbildning i Sverige. Programmet ger studenterna expertkompetens inom geodata, kunskaper som blir allt mer viktiga i våra uppkopplade liv och för att vi ska klara av många av de samhällsutmaningar vi står inför. Geodata är lägesbunden information som vi i våra tekniska enheter använder varje dag.

Att geodata behövs när vi använder kartfunktionen i mobilen är kanske självklart, men många andra appar och enheter använder geodata för att kunna ge oss specifik information baserat på var vi är någonstans eller så behöver enheterna informationen för att fungera. Noggranna och detaljerade geodata kommer till exempel att vara en av
förutsättningarna för att vi ska kunna använda självkörande fordon.

Globala trender ger attraktiv arbetsmarknad

Globala trender som digitalisering, urbanisering och klimatanpassning gör att behovet av experter för vidareutveckling och innovation inom geodata kommer att öka under lång tid framöver. Med en civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik blir du därför attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan jobba på Lantmäteriet, myndigheter och i kommuner eller på företag som behöver experthjälp för att utveckla produkter och tjänster. Det finns dessutom goda möjligheter att arbeta utomlands, både som konsult och i inter­nationella samarbeten.

Vad är geodata - våra studenter guidar dig!

I de här två korta filmerna berättar våra studenter vad geodata är och hur vi alla använder den varje dag utan att kanske veta om det.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Med avancerade kunskaper om geodata bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling. De kunskaper om hantering och användning av geografisk information (geodata) som utbildningen ger, är av avgörande betydelse för att uppnå de flesta av FN:s 17 globala utvecklingsmål. Det gäller särskilt följande tre mål:

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ökad tillgång till geodata i en välfungerande informationsinfrastruktur, kombinerat med snabb utveckling av ny kunskap och avancerad teknik, skapar möjligheter till innovation för att lösa våra samhällsutmaningar på ett så hållbart sätt som möjligt. Under utbildningen får du de avancerade kunskaper som krävs och genom projektarbeten i samverkan med näringslivet får du en bra förankring i verkliga problemställningar.

11 Hållbara städer och samhällen

Med fördjupade kunskaper om geodata kan du medverka till att ta fram metoder och applika­tioner för planering, utveckling samt förvaltning av hållbara och inkluderande städer och sam­hällen. Scenarieanalys och 3D-modellering i kombination med olika sensorer, AI, big data, IoT och mobilitetsdata, kan till exempel utnyttjas för att visualisera och ta fram förslag till en attraktiv utveckling av samhället.

13 Bekämpa klimatförändringar

Vi måste ha förmågan att bedöma klimatförändringarna och den geografiska utbredningen av områden som riskerar att utsättas för till exempel skogsbrand, torka och översvämning. För detta krävs de kunskaper som utbildningen leder till om modellering och metoder för inmätning, analys och visualisering av geografiska data.

Kontaktperson

Fredrik Zetterquist, profilbild

Fredrik Zetterquist

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-06-03