Industridesign 180 hp

Designa framtidens produkter! Nya hållbarhetsutmaningar ställer höga krav på produkter som är bra för såväl människor, miljön och klimatet. Det kan bli ditt jobb att designa innovativa produkter med hjälp av biobaserade material.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19210

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Programmet Industridesign 180 hp, handlar om tillämpad design för hållbar utveckling. Tillämpad design innebär att teoretiska designkunskaper omsätts i praktiken. Hållbar utveckling är ett samlingsbegrepp för ett uthålligt samhälle med sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter där förhållandet mellan material/produktion och människa/miljö är centralt. Nya material, främst biabaserade material utgör tillsammans med hållbar utveckling den lokala profilen på programmet. Som industridesigner arbetar du i designprocesser med att skapa nya produkter, tjänster och miljöer för framtidens samhälle. I dessa designprocesser är funktion, formgivning, användarens behov och krav, teknik, material, marknad, varumärke och ekonomi viktiga aspekter.

Programmet baseras på teori med praktik som är ett integrerat arbetssätt där du tränas i problemlösning, teoretiska resonemang och praktisk gestaltning. Genom hela utbildningen tränas du i ett reflekterande skrivsätt där teori och egen praktik jämförs och kritiskt diskuteras. Intresse för estetiska uttryck är lika viktigt som nyfikenhet på och förmåga att ta till sig teoretiska resonemang. Tillsammans ger det dig goda förutsättningar att vara verksam i det stimulerande yrket som industridesigner. Designprocessen, det sammansatta arbetet med att tolka förutsättningar och ta fram designlösningar, är centralt inom utbildningen. Etiska och samhälleliga frågor ges ett särskilt utrymme inom designprocessen.

Programmet använder studentaktiva arbetsformer som utgår från problem eller specifika frågeställningar, där du i designprocesser får arbeta fram nya koncept och lösningar på ett metodiskt och medvetet sätt. Utbildningen är projektintensiv och cirka 30 projekt av olika storlek och komplexitet genomförs totalt under utbildningen. Inom designprocessen sker många kontakter med användare och näringsliv, vilket stärker den framtida yrkesrollen. Under det första året av programmet lär du dig grundläggande begrepp och metoder samt tränas i visualisering och gestaltning. Designprocessen introduceras. Under andra året lär du dig olika sätt att förhålla dig till hållbarhet vilket innefattar ekodesign, livscykelanalys, biobaserade material, miljöpsykologi och ergonomi. Under det tredje året fördjupas studierna inom produktionsanpassad design, kommunikation av design samt vetenskaplig design. Utbildningen har en tydlig progression som avslutas med ett längre examensarbete som kan genomföras som ett gestaltande projekt integrerat med skriftligt reflekterande.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ämnen inom programmet år 1

Kunskap om hela processen: från första idé till färdig lösning

Utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger på ett helhetstänkande. Du får tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska projekt med hjälp av olika designmetoder och tekniker. Du bör ha intresse och fallenhet för problemlösning och estetiska uttryck. Studierna omfattar designprocesser från första idé, problem och uppdrag till koncept och färdig lösning. Som student får du bland annat din egen arbetsplats och tillgång till modellverkstäder och datorer med designprogram och 3D-skrivare.

Lokal profil: Biobaserade material och hållbarhet

Programmet ger breda kunskaper inom design, material och hållbarhet. Det finns kopplingar till forskning inom nya material, främst biobaserade material, samt till hållbar design för ett uthålligt samhälle. Utbildningen är också kopplad till FN:s globala mål.

Nytänkande

Kreativ färdighetsträning och problemlösning är centralt i utbildningen för att kunna resultera i nya innovativa produkter, tjänster och miljöer.

Framtid

Den kompetente industridesignern är attraktiv på arbetsmarknaden och kan ha många olika roller. Efter utbildningen har du möjligheter att arbeta som egen konsult med uppdragsgivare från olika branscher, som anställd industridesigner i företag eller offentlig sektor. Efter avslutad grundutbildning finns även möjligheter till fördjupade studier på master­nivå, både nationellt och internationellt.

Student- och alumnintervjuer

Här kan du läsa intervjuer med några av våra studenter och alumner på Industridesign. De berättar vad de tycker om utbildningen och om hur det är att plugga i Gävle. Här kan du också läsa om vad tidigare studenter tycker om utbildningen och vad de jobbar med idag.

Sebastian Hedin, student

"De konsulter och föreläsare vi möter har stor erfarenhet och har långa meritlistor vilket känns häftigt, att vi får lära oss av de bästa".

 

Program: Industridesign
Hemort:
Enköping

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

Jag läste en civilingenjörsutbildning tidigare och insåg efter 1,5 år att det inte var vad jag ville utbilda mig till. Då letade jag utbildningar inom industridesign i Sverige och valde då Gävle för att jag inte hade möjlighet att göra några intagningsprov när jag bestämt mig för att byta utbildning. Gävle är dessutom en stad jag hört mycket gott om och som jag åkt förbi många gånger när jag åkt till sommarstugan. Det ligger också nära Enköping där jag är ifrån samt Uppsala där jag har vänner.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag läste en utbildning som heter civilingenjör inom design och produktutveckling. Då upptäckte jag att matematik och fysik inte var min grej och det jag ville lära mig. Däremot var det vissa kurser jag läste då som behandlade ämnet design och det var de jag tyckte var absolut roligast. I de kurserna hade jag också lärare som var utbildade industridesigners och när de berättade om deras utbildning blev jag mer och mer intresserad av industridesign som utbildning och yrke. Då bestämde jag mig efter nästan två år att jag ville byta bana till industridesign.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa med utbildningen är att vi får jobba mycket praktiskt och förverkliga våra projekt på olika sätt. Vi får även möjligheten att träffa många olika konsulter som är verksamma eller har varit verksamma. De konsulter och föreläsare vi möter har stor erfarenhet och har långa meritlistor vilket känns häftigt, att vi får lära oss av de bästa. Sedan har vi fått göra projekt ut mot företag vilket ger en verklighetsförankring i utbildningen.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

Under utbildningen får man ett eget skrivbord och en hurts där vi kan förvara våra egna saker. På vår våning så är det bara vi på industridesign som huserar vilket gör att vi får en sammanhållning mellan årskurserna som jag inte tror finns på andra delar på skolan. Vi kan enkelt gå till de som går i årskurserna över eller under och bolla tankar och idéer och be om hjälp med olika saker, det är väldigt värdefullt. Det är också väldigt värdefullt att vi enkelt kan gå och ställa frågor och ta hjälp av lärare som sitter på våningen under oss.

Vad är det bästa med Gävle?

Det bästa med Gävle är att det blir en riktig vinter samt att det är så nära naturen vart man än är. Jag som bor precis bredvid skolan har Boulognerskogen på andra sidan gatan där det finns fina parkmiljöer och ett väldigt fint bad med utomhusgym.

Vad vill du jobba med i framtiden?

Jag vill jobba på ett företag där jag kan använda min kompetens jag fått under dessa tre åren, framförallt det jag lärt mig inom hållbarhet. Mitt mål är att jobba med något som gör världen lite bättre och det tror jag är via mina kunskaper inom hållbarhet.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?

Det är väldigt skönt att bo på campusområdet nära skolan. Där kommer många av dina kompisar att bo och det kommer att vara enkelt att träffa varandra ofta. Sedan att ta vara på högskolans lokaler. Det är skönt att komma hemifrån och sitta i biblioteket eller på andra ställen. Då är det mycket lättare att slappna av när man är hemma så att man inte tänker på plugget hela tiden. Pauser är viktigt.

Isabel Bertilsson, student

"Lärarna ger oss mycket frihet i våra övningar och projekt. De säger till oss att ha kul, att tänka utanför ramarna och utmanar oss att prova våra mer märkliga idéer"

 

Program: Industridesign
Hemort:
Vimmerby, Småland

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?

Det var utbildningen som tog mig hit. Jag hittade liknande utbildningar i andra städer men Gävle lockade mig mest eftersom campus och staden i sig är väldigt vacker med dess natur och kultur. Jag upplevde även att Högskolan i Gävle hade ett större fokus på hållbarhet jämfört med de andra skolorna. Dessutom har Gävle bostadsgaranti för studenter.

Varför valde du just den här utbildningen?

På grund av att vi får skapa, vara kreativa och arbeta med problemlösningar.

Vad är det bästa med utbildningen?

Variationen av teoretiskt och praktiskt arbete och att utbildningen är väldigt rolig.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?

Lärarna ger oss mycket frihet i våra övningar och projekt. De säger till oss att ha kul, att tänka utanför ramarna och utmanar oss att prova våra mer märkliga idéer. De vill att vi ska passa på att göra det under vår utbildning eftersom vi inte kommer ha samma frihet ute i arbetslivet.

Vad är det bästa med Gävle?

Att man har lätt tillgång både till stadslivet och naturen. Jag är uppväxt på landet, och även om jag gillar allt det stadslivet har att erbjuda, behöver jag då och då lugnet ifrån naturen.

Vad vill du jobba med i framtiden?

Åh, svårt att säga. Det är mycket jag skulle vilja jobba med i framtiden men framför allt vill jag jobba med skapandet, och det kommer jag få göra tack vare min utbildning.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?

Att våga testa. När jag sökte Industridesign så förstod jag inte riktigt vad det innebar, jag hade aldrig hört talas om industridesign innan, men min magkänsla sa att detta var något för mig. Så jag testade, och min magkänsla hade rätt!

Evelina Turesson och Andreas Berggren, alumner

"I kursen Tillämpad Design, skapade vi en smart möbel som lade de första pusselbitarna till vår nuvarande karriär."

 

Program: Industridesign
Examensår:
2021

Nuvarande arbetsplats och yrke: Driver eget företag (Dirty Peach Design) där vi gör allt, designer och formgivare, säljare, ekonom och marknadsstrateg. Jobbar också deltid på Ljusdesign i Gävle där vi både formger och hjälper till med diverse kreativa sysslor.

Det här gör vi när vi inte jobbar:
Andreas: Har alltid ett projekt igång, helst 3. Eller letar efter något nytt. Allt från renoveringar, små byggen till konst. Vågsurfar, reser och tävlar i discgolf.

Evelina: Målar gärna, eller illustrerar. Men också yogar, reser och håller just nu på att lära mig vågsurf.

Berätta kort om ert yrke, vägen dit och vad som påverkat yrkesvalet:

Andreas: Har alltid varit fascinerad av affärsutveckling. Jag bedrev under några år andra verksamheter innan jag bestämde mig för att göra något annat. Renoveringar och hobbysnickerier inspirerade mig till att satsa på ett kreativt yrke.

Evelina: Jag har alltid målat, skapat i olika form. Men ville göra något annat än att försöka leva på konst. Gick Teknik Design på gymnasiet och blev introducerad till Industridesignprogrammet och kände genast att det var rätt val. Att bli egenföretagare har dock aldrig varit självklart, det skedde mer av en slump – genom ett projekt i utbildningen som gick väldigt bra.

Vad är det bästa med yrket?

Evelina: Ingen dag är den andra lik. Ena dagen är jag administratör, andra konstruktör. Men grunden, det kreativa – att få skapa saker som jag brinner för, det är det allra bästa!

Andreas: Att få vara med och påverka morgondagens utbud av möbler och produkter, att få skapa meningsfulla saker för andra. Att få jobba på ett fritt sätt och i projektform.

Hur har studierna på HiG påverkat er i valet av yrke och vägen dit?

Industridesignutbildningen har lagt grunden för hur vi jobbar, redskapen vi använder varje dag.

I kursen Tillämpad Design, skapade vi en smart möbel som lade de första pusselbitarna till vår nuvarande karriär. Det slog upp ögonen för vad vi ville göra, möbel- och produktdesign för compact living.

Känner ni att ni har nytta av utbildningen i yrkeslivet?

O-ja! Vi har nu träffat många andra nyexade designers från andra utbildningar, haft projekt med företag och känner en otrolig stolthet över att ha gått på just Högskolan i Gävle. Vi känner oss trygga med vad vi kan, att det mäter sig med vad marknaden behöver, att vi har en bred grund att stå på.

Vad minns ni särskilt från din studietid?

Kommer alltid minnas hur vi jobbade och skrattade långt in på natten. Det är en otrolig frihet och möjlighet i lokalerna. En ovärderlig tillgång, verkstäder och ritsalar, och själv­klart lärarna. Det saknar vi varje dag.

Vilka är era framtidsplaner?

Vi är i skrivande stund på väg ned i Europa för att bo och arbeta ifrån vår designstudio på hjul under vinterhalvåret. Där vill vi skapa kontakter, inspireras och utveckla vårt företag. Vi eftersträvar en symbios mellan privatliv och arbete. I våra projekt vill vi skapa större värden för både oss själva, andra och planeten.

Lovisa Pettersson, alumn

"Jag har alltid vetat att jag vill jobba med något kreativt och här fick jag de viktiga kontakterna som jag behövde för att ta mig fram"

 

Program: Industridesign
Examensår:
2018

Nuvarande arbetsplats och yrke: Jag driver mitt eget bolag, Lovisa of Sweden, där jag designar och säljer utomhuskontorsmöbler

 

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Jag driver mitt eget bolag Lovisa of Sweden, där jag designar och säljer utomhuskontorsmöbler. Det började som en sommarkurs under lovet mellan det andra och tredje året på Industridesign då jag och min syster, som då pluggade på Beckmans till formgivare, designade en utomhuskontorsstol. Under vårt examensarbete utvecklade och designade vi stolen för att få den produceringsbar för en eventuell kommande småskalig produktion. Under examensutställningen fick vi mycket uppmärksamhet. Tidningar skrev om stolen och potentiella köpare hörde av sig. Där och då skapades grunden för bolaget.

Jag har designat och utvecklat saker sedan jag var liten. Jag har tidigare läst kurser inom design och mode och drivit ett eget klädmärke, men hittade inte rätt förrän jag hamnade på Industridesign.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med mitt yrke är helt klart att mina dagar är så olika och innehållsrika. Det är självklart mycket att göra hela tiden, men det är väldigt roligt och man får spela många olika roller, alltifrån försäljare till marknadsförare, jobba som produktutvecklare, hälsa på i verkstäderna, jobba med hållbarhet, företagsutveckling och samtidigt designa för människan som ska använda mina möbler. Jag älskar mitt jobb.

Hur har dina studier på HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?

Jag har alltid vetat att jag vill jobba med något kreativt och här fick jag de viktiga kontakterna som jag behövde för att ta mig fram. Här fick jag kunskaper i produktion och utveckla mina färdigheter i design och designmetodik. Jag hade redan en del förkunskaper och en stark drivkraft att få jobba med någon form av utveckling och lärarna plockade upp det och utmanade mig utifrån vart jag var. Det fina med denna utbildning är att den är så bred och du har därför själv möjlighet att jobba mer med det som du själv känner att du behöver utmana.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Ja, framför allt de viktiga kontakter jag knöt under min utbildning, all verkstadstid där jag skapat ovärderlig kunskap om design och alla lärare och gästlärare som man lärde känna och som gav spännande utmaningar i alla de olika designprojekt vi genomförde. Rasmus Malbert från HDK, Design- och produktionsföretaget Lith Lith Lundin och Drap og Design för att nämna några.

Vad minns du särskilt från din studietid?

Det jag minns mest är min klass som blev som en familj. Vi var en väldigt sammansvetsad grupp av otroligt fina personer och vi la väldigt mycket tid på skolan. Vi hade bra verkstäder och en helt egen våning i ett lite mindre hus bredvid högskolan. På så sätt kom vi nära varandra, även mellan de olika årskullarna. Det är något alldeles speciellt som inte går att beskriva förrän man upplevt det.

Vilka är dina framtidsplaner?

Att jobba vidare med mitt bolag. Just nu ritar jag på kommande kollektion av olika möbler för utomhuskontorslösningar.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet
Ikon för FN:s globala mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

12 Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. På industridesignprogrammet lär du dig kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära lösningar, produkter och tjänster för en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning. Du lär dig designmetoder för att undersöka människors beteenden och behov och att ta fram designlösningar som underlättar för människor att leva hållbart.

10 Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet mellan människor är nödvändigt för att minimera negativa konsekvenser på människors hälsa och välbefinnande. Du får kunskaper och verktyg att undersöka och förstå olika människors behov utifrån deras förutsättningar. Du får kunskaper om hur normer styr vårt sätt att se på människor och hur man kan arbeta i designprocessen för att få syn på dessa normer och för att ta fram designlösningar som inkluderar människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Att ge människor anständiga arbetsvillkor och att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring är nödvändigt för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Du lär dig kunskaper och verktyg för att utveckla innovativa designlösningar som möter människors behov på mer resurseffektiva sätt. Du får kunskap om material och tillverkning som ger dig möjlighet att välja tillverkningsmetoder och material som är mindre miljöbelastande och där människor har bra arbetsvillkor.

Kontaktperson

Lars O Eriksson

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-22