Dataingenjörsprogrammet 180 hp

Bli en del av digitaliseringen! Vi lever i en allt mer digitaliserad värld där de tekniska lösningarna blir allt fler och utmaning­arna allt större. Vi behöver proffs på programmering och systemutveckling för att hänga med och leda utvecklingen.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19104

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Idag räcker det inte längre för en dataingenjör att vara en skicklig programmerare. I takt med att vår värld blir alltmer datoriserad ökar behovet av kompetenta personer som kan planera, presentera, bygga och underhålla systemen som styr tekniken omkring oss. Även om programmering är det starkaste inslaget i utbildningen är det också viktigt att samtidigt lösa användarens problem så att funktionen blir så optimerad som möjligt.

Att kunna använda IT på rätt sätt ger en fördel i många olika befattningar, även inom icke traditionella IT-yrken. I dag efterfrågar en kraftigt växande arbetsmarknad dataingenjörer med en bred kunskapsbas inom allt från systemering, systemutveckling och programmering till problemformulering och projektledning. Därför finns dataingenjörer inom en mängd branscher som konsultverksamhet, industri samt i kunskaps- och tjänsteföretag. Exempel på växande arbetsområden är datasäkerhet, appar och molntjänster.

Eftersom utvecklingen inom IT-området sker i ett rasande tempo där tekniken ligger i spets krävs goda grundläggande kunskaper. Det är något som betonas i denna utbildning – samtidigt som vi använder specifika verktyg och miljöer för att ge dig som student god aktuell kunskap inom ämnesområdet.

Tidiga kontakter och inslag från näringslivet syftar också till att hålla utbildningen relevant och aktuell. Våra studenter får därför gästföreläsningar och projektkurser, där även alternativa arbets- och examinationsformer förekommer.

Under det första studieåret läser du olika grundläggande kurser inom främst datavetenskap och matematik men även lite elektronik. Andra året läses främst kurser inom datavetenskap och det sista året ägnar du åt fördjupade kurser och får därmed också den bredd och det djup som krävs av en kvalificerad ingenjör inom dataområdet.

Kurserna med större projektarbeten förbereder dig inför det avslutande examensarbetet genom höga krav på självständighet och kommunikationsförmåga, något som är mycket viktigt i det kommande arbetslivet. Möjligheter till internationella utbytesstudier finns i bland annat Australien (Southern Cross University i Lismore) och Tyskland (Universität Kassel i Kassel).

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

En utbildning som ger dig det som efterfrågas på marknaden

Det som efterfrågas på en kraftigt växande arbetsmarknad är dataingenjörer med en bred kunskapsbas inom allt ifrån systemering, systemutveckling och programmering till problemformulering och projektledning. Det vill säga den typ av mångsidiga dataingenjörer vi utbildar på Högskolan i Gävle.

Mycket goda framtidsutsikter

Efter den berömda "it-bubblan" är branschen återigen på stark frammarsch, både i Sverige och internationellt. Nu är det helt rätt läge att börja utbilda dig till dataingenjör.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Teknik har länge använts för att lösa problem, i synnerhet kan informationsteknik användas för att minska eller helt ta bort vissa aspekter av miljöbelastning. Inom ämnet datavetenskap har vi flera kopplingar till miljö och minskad resursanvändning främst genom tre av FN:s globala mål.

Programmen inom datavetenskap lägger stor vikt vid intelligenta lösningar och resurs­bespar­ingar. Med hjälp av datorer, tekniker och beprövade utvecklingssätt går det att bygga snåla, effektiva och hållbara systemlösningar som bidrar till att effektivisera samhället och hushålla med resurser.

7 Hållbar energi för alla

I en värld som blir allt mer digitaliserad kan hållbar energi vara en utmaning då datoriseringen i sig kräver allt mer energi. Du lär dig att effektivare utnyttja den energi som finns genom tekniker som virtualisering och molndrifts­anläggningar som i ett större perspektiv effektiviserar energiutnyttjande. Datavetenskap hjälper även till vid planering för framställning av ny hållbar energi, som vindkraftsparker och solcellsanläggningar inom stadsmiljö.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri och infrastruktur påverkas av en allt mer ökande inblandning av intelligenta verktyg och maskiner som effektiviserar både energi- och materialanvändning. Du lär dig att utveckla mjukvara och nya system som är resurssnåla, robusta och enkla att underhålla över hela livscykeln, genom till exempel utvecklande av nya användarvänliga gränssnitt och AI-baserade metoder.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer är en förutsättning för framtidens samhällen. Du lär dig kunskaper och verktyg för att exempelvis planera för infrastrukturer som är hållbara i ett längre perspektiv och med beaktande av olika effekter av klimatförändringarna. Exempelvis är datorstödd visualisering ett sätt att åskådliggöra möjliga scenarier efter simulering av konsekvenser vid exempelvis skogs­bränder och översvämningar.

Kontaktperson

Åke Wallin

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-15