Kompetensutveckling för skolans personal

Utbildningar och uppdragsutbildningar för dig som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Kompetensutveckling för skolans personal via fristående kurser

Kurser som finns inom Högskolans ordinarie kursutbud och som passar för dig som arbetar inom skolan. Anmälan sker via Antagning.se.

Utbildningar via Skolverket

Att undervisa artificiell intelligens på gymnasial nivå – tekniska perspektiv

Är du gymnasielärare och har behörighet i matematik, gränssnittsdesign, teknik, programmering eller webbdesign? Vill du ta din undervisning till nästa nivå och ge dina elever insikt i ett av de mest spännande och snabbt växande områdena inom teknik? Då är vår kurs om artificiell intelligens (AI) något för dig. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper inom AI och ge dina elever en modern och relevant utbildning som rustar dem för framtidens teknologiska utmaningar. Anmäl dig idag!

Illustration: DALL-E

Kursbeskrivning

Att undervisa artificiell intelligens på gymnasial nivå – tekniska perspektiv HT24 7,5 hp är en halvfartskurs på distans, speciellt utformad för att ge dig de tekniska kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna undervisa om och med AI på gymnasienivå.

Under kursens gång kommer du att arbeta med din förmåga att:

 1. Förstå AI ur ett tekniskt perspektiv: Lär dig om AI, beståndsdelar, funktioner och säkerhetsaspekter.
 2. Använda AI i problemlösning: Få praktisk erfarenhet av att använda AI-tekniker för att lösa verkliga problem.
 3. Hålla dig uppdaterad inom AI-utvecklingen: Följ med i den snabba utvecklingen inom AI och lär dig de senaste trenderna.
 4. Planera och genomföra AI-undervisning: Utveckla didaktiska metoder för att effektivt undervisa AI till dina elever.

Kursinnehåll

Kursen erbjuder en grundläggande introduktion till AI och dess aktuella tillämpningar, inklusive:

 • Beslutsstödsystem, expertsystem och agentsystem
 • Maskininlärning och artificiella neurala nätverk
 • Djup maskininlärning och kvalitet hos träningsdata
 • Dator- och robotseende, igenkänning och virtuell/utökad verklighet
 • Generativ AI och stora språkmodeller.

Med hjälp av programmering eller motsvarande verktyg får du prova på enkla metoder att träna AI för olika tillämpningar, samt diskutera möjligheter och risker med AI-användning. Dessutom kommer vi att ha didaktiska resonemang kring undervisnings­upplägg för gymnasiets kurser inom AI.

Undervisningsmetoder

Kursen består av:

 • Föreläsningar: Täcker valda delar av AI ur ett tekniskt perspektiv.
 • Praktiska övningar: Prova på metoder och verktyg inom AI.
 • Inlämningsuppgifter: Vissa övningar och studieuppgifter redovisas skriftligt.
 • Gruppövningar och seminarier: Diskutera AI, möjligheter och risker samt didaktiska frågeställningar kring AI-undervisning.

Kursens upplägg

 • Kursen pågår mellan 30 september–6 december
 • 100 % distans – flexibilitet att studera var du än är.
 • Laborationer online – praktiska övningar via nätet.
 • Undervisning kvällstid – anpassad för yrkesverksamma, med undervisning förlagd live huvudsakligen mellan 16.00 och 18.00.
 • En till två träffar per vecka – regelbundna och strukturerade studieträffar online.
 • Möjlighet till campusbesök – för dig som vill ha personlig interaktion.
 • Handledning online – tillgänglig vid vissa tider för att stötta dig i dina studier.
 • Dagliga svar på frågor – via e-post och diskussionsforum på vardagar.

Kursplaner och litteraturlistor

Länk till kursplan och litteraturlista Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan sker online via antagning.se Länk till annan webbplats.. Sista anmälningsdag är 31 augusti 2024.

Kontaktperson

Jonas Boustedt, mejladress: jonas.boustedt@hig.se

Kommunförlagda kurser riktat mot personal i förskolan

Genom uppdrag från Skolverket har Högskolan möjlighet att ge kommunförlagda kurser riktat mot personal i förskolan. Öka din kompetens inom flera områden tillsammans med dina kollegor.

Kurser

 • Undervisning i förskolan
 • Leda kvalitetsarbetet
 • Utmana och stödja
 • Naturvetenskap och teknik
 • Flerspråkighet
 • Dokumentera kvaliteten

Intresseanmälan

Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans genom att Huvudmannen kontaktar lärosätet och kommer överens om ett upplägg. För att delta ska du vara anställd i förskolan som rektor, förskollärare, barnskötare eller som annan pedagogisk personal. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Mer information hittar du på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Matematikdidaktik i förskolan

I samarbete med Skolverket startar Högskolan i Gävle en ny kurs inom matematikdidaktik i förskolan.

Syftet med kursen är att ge en vidgad och fördjupad kunskap om undervisning och lärande i matematik i förskolan och att ge dina förskollärare tilltro till den egna förmågan att undervisa i matematik. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med matematikinnehåll med den egna barngruppen. Aktiviteterna diskuteras och reflekteras över i relation till litteratur och aktuell forskning om hur barns lärande inom matematik kan stödjas, utvecklas, stimuleras och utmanas.

Målgruppen är förskollärare, anställda i förskolan, som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation.

Därför ska din personal delta:

 • Öka sin kompetens inom området matematikdidaktik
 • Möjlighet att lära tillsammans med kollegor lokalt och regionalt
 • Man kan använd det man lärt sig direkt i förskolans vardag

Kurserna är kostnadsfria, undervisning och kurslitteratur ingår.

I verksamheten görs överenskommelse om förutsättningar som inläsningstid med mera. Studierna genomförs på distans med några kursdagar lokalt på arbetsplatsen efter överenskommelse med samverkande kommuner. Det går att arrangera denna kurs ihop med kollegor i andra kommuner eller fristående förskolor.

Detaljer och datum för uppstart kommer när det finns tillräckligt med intressenter.

Intresseanmälan för kursen matematikdidaktik i förskolan

Lokala lärarutbildare inom verksamhetsförlagd utbildning

Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursen erbjuder en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter.

I kursen erbjuds en fördjupning av professionsspecifika frågor som rör handledningsuppdraget av lärarstudenter. I kursen fördjupas kunskaper gällande teorier om handledning samt relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund i handledningsprocessen. Studenten får möjlighet att studera handledningens utmaningar och problematisera sin egen utveckling i rollen som handledare.

Mer information om Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning och hur du ansöker Länk till annan webbplats.

Utbildning för lokala lärarutbildare 7,5 hp

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter.

Kursen behandlar professionsspecifika frågor som rör uppdraget som lokal lärarutbildare och handledning av lärarstudenter. Kursdeltagaren får kännedom om lärarutbildningens organisation och dess innehåll. Vidare bereds kursdeltagaren möjlighet till att fördjupa sin förståelse av handledning och handledningssamtal. Kursdeltagaren får fördjupad kunskap om bedömning av lärarstuderandes yrkespraktik. Delar av kursen kan genomföras som webbaserade seminarier/föreläsningar.

Mer information om Utbildning för lokala lärarutbildare och hur du ansöker Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Signhild Olsson, profilbild

Signhild Olsson

Verksamhetsansvarig RucX

Sidan uppdaterades 2024-07-01