Om uppdragsutbildning vid Högskolan i Gävle

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren köper utbildningsinsats för sin personal. På den här sidan kan du läsa mer om vad en uppdragsutbildning innebär.

Det här menar vi med uppdragsutbildning:

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren köper utbildningsinsats för sin personal. Syftet med utbildningen är kompetensutveckling som bidrar till att utveckla både anställda och verksamhet. Uppdragsutbildning kan också nyttjas för arbetsmarknadsmässiga eller biståndspolitiska skäl. Uppdragsutbildning kan endast köpas av juridiska personer, privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning

Arbetsgivaren/uppdragsgivaren bestämmer vilka i personalen som ska delta i utbildningen. Det finns inga krav på formell behörighet när det gäller uppdragsutbildning. Deltagarna kan ha mycket, liten eller ingen erfarenhet alls av universitetsstudier men bidra med desto mer praktisk kompetens.

Uppdragsutbildning kan vara:

 • Kurser och seminarieserier skräddarsydda på beställning av en uppdragsgivare.
 • Öppna kurser, dvs. Högskolan tar fram en kurs och säljer platser till företag och organisationer.
 • Platser på högskolans befintliga kurser/program inom det ordinarie utbudet som erbjuds till företag och organisationer.
 • En utbildning kan, om uppdragsgivaren önskar, ge högskolepoäng. Uppdragsutbildning vilar på vetenskaplig grund och håller samma höga kvalitet som övrig utbildning vid ett lärosäte.
 • Uppdragsutbildning vid lärosäten styrs av uppdragsutbildningsförordnigen.

Frågor & svar

Här hittar du några vanliga frågor och svar om uppdragsutbildning.

Vem får köpa uppdragsutbildning?
Juridiska personer i form av företag och andra organisationer kan köpa uppdragsutbildning. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av personalutbildning men det kan också handla om arbetsmarknadsutbildning. Avtalet om uppdragsutbildningen tecknas av två parter: uppdragsgivaren, oftast en arbetsgivare och uppdragstagaren, dvs. Högskolan i Gävle.

Vem får delta i uppdragsutbildning?
Uppdragsgivaren, dvs. företaget eller organisationen som köper och finansierar utbildningen beslutar om deltagare i utbildningen. Personerna som deltar i uppdragsutbildning benämns som deltagare och deras rättigheter och skyldigheter skiljer sig från studenters.

Vilka förkunskaper krävs?
Det är arbetsgivaren/uppdragsgivaren som avgör om personens förkunskaper är tillräckliga för aktuell utbildning. Detta gäller såväl för kurser som ger högskolepoäng som kurser när deltagarna endast får ett kursintyg. Det innebär att deltagarna inte måste visa upp betyg eller andra formella bevis på sina förkunskaper. Högskolan och uppdragsgivaren kan komma fram till rekommenderade förkunskaper.

Kan man få akademiska poäng?
Ja, uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng efter godkänd examination. Vid examinationen för uppdragsutbildningar ställs samma krav som i övrig utbildning vid högskolan. Högskolepoängen från uppdragsutbildningen är likvärdig med den från högskolans övriga utbildning. Om uppdragsutbildningen inte ska innebära högskolepoäng eller om deltagaren inte blir godkänd kan kursintyg delas ut.

Hur är det att vara deltagare?
Deltagare i uppdragsutbildning är i juridisk mening inte student. Det är arbetsgivaren som beslutar om denne ska få gå utbildningen, och därför behövs chefs godkännande. Deltagaren går därför inte igenom högskolans antagningsprocess så som en student gör för att antas till utbildning.

Som deltagare gäller att den:

 • inte omfattas av Högskoleförordningen
 • inte har rätt till studievägledning
 • inte har rätt till studenthälsan
 • inte kan begära att få studieuppehåll
 • inte har rätt till studiemedel från CSN

Deltagare i uppdragsutbildning behöver inte ha grundläggande behörighet, men förkunskaper rekommenderas ofta. Deltagare kan inte inom ramen uppdragsutbildningen tillgodoräkna sig tidigare högskoleutbildning, då de inte är antagna som studenter vid högskolan. Dock kan fullgjord poänggivande uppdragsutbildning alltid tillgodoräknas som vanlig högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå.

Så går det till steg för steg

Här hittar du en beskrivning av processen att köpa en uppdragsutbildning av oss.

1. Vi har en dialog gällande ert behov av kompetensutveckling
Att tänka på inför dialogen:

 • Vad är ert syfte, mål och önskade effekter med utbildningsinsatsen,?
 • Vilken kompetens är det ni saknar eller vill utveckla?
 • Ska utbildningen vara poänggivande?
 • Var ska den genomföras? (distans, webb, hos er eller på högskolan)
 • Vilken studietakt kan vara lämplig?
 • Antal deltagare som ska kompetensutvecklas?
 • När i tid ska utbildningen starta och/eller avslutas?
 • Tankar kring innehåll, finns det någon befintlig aktuell kurs eller ska vi skräddarsy helt efter era önskemål?
 • Hur ser er budget ut?

2. Vi tar fram och presenterar kursinnehåll och kursplan tillsammans med offert. Allt sker i nära samarbete med det undervisande ämnet/ämnena och i dialog med er.

3. Vi avtalar gällande den överenskomna utbildningen.

4. Utbildningen genomförs enligt plan.

5. Tillsammans utvärderar vi insatsen

Sidan uppdaterades 2024-06-13