Uppdragsutbildning i Fastighetsförmedling 120 hp

Högskolan i Gävle kan nu erbjuda en öppen tvåårig uppdragsutbildning till fastighetsmäklare som vänder sig till hela branschen med första start i september 2024. Utbildningen karaktäriseras av sälj, förhandling och fastighetsmäklarens välmående.

Högskolepoäng: 120
Studieform: Distans, helfart
Antal platser: 50
Längd: 21 månader
Krav: Anställning på minst 20% hos ett företag som bedriver fastighetsmäklarverksamhet.
Planerade kursstarter: » September 2024  » Januari 2025  
» September 2025

Långsiktigt engagemang för branschen

När vi nu startar upp en öppen tvåårig uppdragsutbildning är det en del av ett långsiktigt engagemang, där vi parallellt planerar för en treårig uppdragsutbildning i linje med Fastighets­mäklarinspektionens (FMI) nya utbildningskrav. Den planerade treåriga uppdragsutbildningen startar i januari 2026.

Vi ser också samarbetet med er i branschen som långsiktigt, där uppdragsutbildning utgör en del. En annan viktig del är forskning, med förhoppningen om ett gemensamt engagemang för en hållbar och positiv utveckling av fastighetsmäklarrollen. För oss hänger utbildning och forskning ihop. Forskning stärker utbildningen och forskning stärker vår gemensamma kunskap om yrket och branschen.

Distansupplägg och examination

Utbildningen genomförs via distans med inspelade föreläsningar via studieplattformen Canvas. Dessa kompletteras med löpande – företrädesvis veckovisa – seminarier, övningar och diskussioner via Zoom.

Den dominerande examinationsformen behöver av nödvändighet vara salstentamina.
Dessa kan alltid skrivas i Gävle, men genom vårt samarbete med andra lärosäten och lärcentrum runt om i landet, möjliggörs att salstentamina även kan skrivas nära deltagarens hemort. På varje examinerande moment erbjuds minst fyra examinationstillfällen per tolvmånadersperiod.

För dem som väljer att tentera i Gävle erbjuds kurs- eller modulupptakter på plats i Gävle i direkt anslutning till tentamina. Dessa ”träffar” kan av dem som skriver tentamen nära sin hemort följas live via Zoom.

Innehåll och kurser

Utbildningens 120 hp följer ordinarie terminstider och genomförs på 21 månader. Kursinnehållet följer strukturen i Högskolans reguljära fastighetsmäklarutbildning – se kurslista nedan – och genomförs i enlighet med FMI´s gamla, men ännu tillämpbara utbildningskrav.

Vi erbjuder den teoretiska utbildningen, men för bästa studieresultat och långsiktiga utfall, rekommenderar vi att varje enskild kedja, löpande samlar sina deltagare för att skapa gruppkänsla och för att utbilda i praktiska arbetssätt kopplade till den berörda kedjan. Det vi kan göra för att underlätta gruppkänslan är att låta deltagare från samma kedja att jobba ihop vid grupparbeten och att skapa forum på studieplattformen Canvas som är unika för respektive kedja.

Utbildningens samlade 120 hp fördelas på följande kurser som läses på helfart (100 procents studietakt) en kurs i taget.

 • Fastighetsförmedling A 7,5 hp
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
 • Juridisk översiktskurs 15 hp
 • Fastighetsrätt 15 hp
 • Byggnadsteknik för fastighetsmäklare och ekonomer 7,5 hp
 • Fastighetsvärdering B 7,5 hp
 • Externredovisning A 7,5 hp
 • Beskattningsrätt 1 15 hp
 • Marknadsföring A 7,5 hp
 • Sälj och affärsmannaskap B 7,5 hp
 • Fastighetsförmedling B 22,5 hp

Högskolan i Gävle har lång erfarenhet som utbildare av fastighetsmäklare

Redan 1992 påbörjade vi fastighetsmäklarutbildning, då först i landet. Att vara nr 1 är en viktig drivkraft för oss. Vår målsättning är att vara:

 • det lärosäte som fastighetsmäklarstudenter i första hand väljer att söka,
 • det lärosäte som arbetsgivare i första hand väljer att anlita och rekrytera från,
 • det lärosäte som media i första hand vänder sig till vid frågor om fastighetmäklaryrket och fastighetsmäklarbranschens utveckling.

Våra lärare

Lärare och forskare som har arbetat som fastighetsmäklare

Mats Lövgren
Anna Engvers
Martin Ahlenius

Mats Lövgren
Universitetsadjunkt. 21 års erfarenhet som registrerad fastighetsmäklare, 11 år som franchisetagare.

Anna Engvers
Universitetsadjunkt. 15 års erfarenhet som registrerad fastighetsmäklare.

Martin Ahlenius
Universitetslektor. 13 års erfarenhet som registrerad fastighetsmäklare. Forskar kring fastighetsmäklares välmående och prestation.

Några av våra övriga lärare och forskare inom fastighetsmäkleri

Jonas Kågström
Lars-Johan Åge

Jonas Kågström
Universitetslektor. Forskar kring fastighetsmäklares egenskaper, motivation och prestation.

Lars-Johan Åge
Professor. Forskar kring sälj och förhandling. Ofta anlitat expert av både media och företag.

Kostnad

Priset för Uppdragsutbildning i Fastighetsförmedling 120 hp är 195 000 kronor, exklusive moms, per deltagare. Kurslitteraturen ingår i priset och skickas ut till deltagaren terminsvis. Om fler än en plats tecknas av en och samma betalande avtalspart finns mängdrabatter.

1 deltagare per avtalspart kostar 195 000 kr exklusive moms per plats

2 deltagare per avtalspart kostar 192 500 kr exklusive moms per plats

3 deltagare per avtalspart kostar 190 000 kr exklusive moms per plats

4 deltagare per avtalspart kostar 187 500 kr exklusive moms per plats

5 deltagare per avtalspart kostar 185 000 kr exklusive moms per plats

6 deltagare per avtalspart kostar 182 500 kr exklusive moms per plats

7 deltagare per avtalspart kostar 180 000 kr exklusive moms per plats

8 deltagare per avtalspart kostar 177 500 kr exklusive moms per plats

9 eller fler deltagare per avtalspart kostar 175 000 kr exklusive moms per plats.

Kostnaden för utbildningen (se ovan) faktureras terminsvis i förskott. Utbildningen består av fyra terminer. Varje terminsfaktura uppgår således till en fjärdedel av totalbeloppet. Genom detta faktureringsupplägg finns möjlighet att kliva av utbildningen inför varje ny termin. Deltagare på utbildningen registreras på terminens inledande kurs först när terminens faktura är betald.

Uppdragsutbildningsavtal upprättas i takt med att intresseanmälningarna konkretiseras. Antalet utbildningsplatser är begränsat, varför principen om ”först till kvarn” tillämpas.

Välkommen till ett långsiktigt samarbete med ert, vårt och branschens bästa i sikte!

Tommy Gerdemark, profilbild

Tommy Gerdemark

Utbildningsansvarig

Kontakta Tommy Gerdemark för intresseanmälan och mer information om utbildningen

Vår profil: sälj, förhandling och välmående

Sälj, förhandling och fastighets-
mäklarens välmående är den profil som vår mäklarutbildning karaktäriseras av.

Tre av de lärare som undervisar på utbildningen har samlat närmare 50 års erfarenhet av arbete som registrerade fastighetsmäklare. Det garanterar en yrkesnära utbildning trots dess teoretiska fokus.

Vad är en uppdragsutbildning?

I en uppdragsutbildning köper ett företag (i detta fall ett fastighetsmäklarföretag) en utbildningsplats för en anställd medarbetare.

Mer information om uppdragsutbildning vid Högskolan i Gävle

Sidan uppdaterades 2024-07-11