Rekommenderade studiegångar med inriktning mot svenska språket och kreativt skrivande

Vill du skriva? Måste du skriva? Eller vet du helt enkelt bara att du gillar att skriva och vill testa vad det skulle kunna leda till professionellt? Inom reklamen? Skön­littera­turen? Journalistiken? Högskolan i Gävle erbjuder tre så kallade rekommenderade studiegångar som ett smörgåsbord i svenska språket – med fokus på text och skrivande i en snabbt föränderlig värld.

Unik kompetens via fristående kurser

De rekommenderade studiegångarna består av ett antal fristående kurser i svenska språket som kan läsas i en bestämd ordning och söks var för sig. Sammantaget ger det dig en unik kompetens inom fältet skönlitteratur, journalistik och reklam samt i språkvetenskap och texthantering. Väljer du att följa studiegången som innehåller både kreativt skrivande och svenska språket kan du uppnå en filosofie kandidatexamen i svenska språket med kreativt skrivande som spetskompetens.

Samtliga rekommenderade studiegångarna startar på vårterminen och löper över kalenderåret till nästa vårtermins start. Första chansen att söka är inför VT 2024 (sista ansökningsdag 16 oktober 2023).

Tre rekommenderade studiegångar

Kurser i kreativt skrivande, halvfart distans

Här står utvecklingen av ditt eget skrivande helt i fokus. Det börjar med kurser i skönlitterärt, journalistiskt och reklamtextskrivande (copywriting). Ju längre du kommer i utbildningen desto mer väljer du själv vad du vill skriva – och sista kursen utgörs av ett självständigt skrivprojekt under handledning där du en termin (på halvfart) skriver precis det du kommit fram till ska skrivas. Alla lärare under utbildningen är själva yrkesverksamma skribenter: forskare, författare, journalister eller med bakgrund inom copywriting.

Kurser i svenska språket, halvfart distans

Här studeras språket, kommunikationen, texten och skrivandet utifrån språkvetenskapliga utgångspunkter. Textanalys, sociolingvistik, språkstrukturer samt digitalt läsande och skrivande är exempel på moment som ges. Men också i det här kurspaketet står skrivandet i särskilt fokus. Den sista kursen skriver du en c-uppsats i Svenska språket och får därmed den vetenskapliga grunden för en kandidatexamen i ämnet.

Kurser i svenska språket inriktning kreativt skrivande, helfart distans

Här läser du fristående kurser i de två ovan beskrivna rekommenderade studiegångarna samtidigt och parallellt, och erövrar därmed på tre års distans/heltidsstudier en filosofie kandidat-examen i svenska språket med kreativt skrivande som spetskompetens. Din kompetens kommer att bli unik och anpassad för skrivandets och texthanteringens villkor i en allt mer komplex, föränderlig och digitaliserad värld.

"Mina kurser är prestigelösa, utvecklande och fruktansvärt roliga."

Aase Berg, författare, kulturskribent och adjunkt i svenska språket.

Aase Berg

Författare, kulturskribent och adjunkt i svenska språket. Undervisar i Kreativt skrivande, moment Litterär gestaltning och skrivprojekt.

Mina kurser är prestigelösa, utvecklande och fruktansvärt roliga. Prestationsångest förstör kreativiteten, så vi sysslar inte med uppstressad duktighet. Därmed inte sagt att man kan smita från sittfläsket. Att skriva skönlitterärt är ett hårt men utvecklande arbete.

Kunskapen från Litterär gestaltning leder inte bara mot ett framtida professionellt författarskap, utan ger spjutspetskompetens inom de flesta former av yrkesmässig formuleringskonst.

Så här ansöker du

Vill du gå någon av dessa rekommenderade studiegångar? I så fall söker du in till den första fristående kursen i utbildningspaketet VT 2024 och fortsätter att söka vidare till nästkommande kurser allt eftersom. Du kan läsa mer om respektive rekommenderad studiegång i länkarna ovan. Vill du läsa någon av kurserna utan att fullfölja hela den rekommenderade studiegången går det naturligtvis också utmärkt.

Kontakt

Ingrid Björk, profilbild

Ingrid Björk

Ämnesföreträdare i svenska språket

Jan Sjölund, profilbild

Jan Sjölund

Journalist och skrivkursansvarig på Högskolan i Gävle

Vad är en rekommenderad studiegång?

En rekommenderad studiegång utgörs av ett antal fristående kurser som tillsammans bildar en helhet och ger studenten chansen att erövra såväl teoretisk som praktisk kompetens i ett visst kunskapsfält. Studierna byggs kring ett huvudområde och studenten kan själv göra val under studiernas gång. Observera att kurserna söks var för sig och i konkurrens med andra sökande, så det finns ingen garanti att komma in på efterföljande kurser.

Sidan uppdaterades 2024-06-24