Svenska språket

Svenska språket 90 hp halvfart/distans. Start: VT 2024.

Rekommenderad ordning

Du rekommenderas att ansöka till kurser enligt följande ordning:

Svenska språket (1–30) 30 hp

 • Sociolingvistik och flerspråkighet 7,5 hp
 • Skriftlig och muntlig produktion 7,5 h
 • Svenska språkets struktur 7,5 hp
 • Textanalys 7,5 hp

Om kursen: Svenska språket (1–30) 30 hp Länk till annan webbplats.

Svenska språket (31–60) 30 hp

 • Stilistik 7,5 hp
 • Svensk språk- och stilhistoria 7,5 hp
 • Digitalt läsande och skrivande 7,5 hp
 • Uppsats 7,5 hp

Svenska språket (61–90) 30 hp

 • Språk och spekulativ fiktion 7,5 hp
 • Teori och metod 7,5 hp
 • Uppsats 15 hp

Om kursen: Svenska språket (61–90), 30 hp Länk till annan webbplats.

Möjlig fortsättning

Svenska språket (91–120) 30 hp

 • Populärvetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • Språk och makt 7,5 hp
 • Uppsats 15 hp

”En utbildning i svenska språket är värdefull i alla yrken där text och kommunikation på svenska står i centrum.”

Ingrid Björk, ämnesansvarig i svenska språket

Ingrid Björk

Lektor i svenska. Disputerad i lingvistik på en avhandling om språk och tänkande och undervisar i grammatik, sociolingvistik och akademiskt skrivande.

Ingrid Björk om kurserna i svenska språket

I våra kurser i svenska språket fokuserar vi på skrivande. Som student får du kunskap om språkets uppbyggnad, språklig variation, språk och identitet, språkhistoria och textanalys.

Du får också utveckla ditt akademiska skrivande och reflektera kring skrivande i olika sammanhang och hur skrivandets villkor ser ut i dag. En utbildning i svenska språket är värdefull i alla yrken där text och kommunikation på svenska står i centrum. Kurserna kan också läsas av lärare som vill komplettera sin utbildning.

Kontaktperson

Ingrid Björk, profilbild

Ingrid Björk

Ämnesföreträdare i svenska språket

Sidan uppdaterades 2024-05-28