Svenska språket med inriktning kreativt skrivande

Svenska språket inriktning kreativt skrivande 180 hp helfart/distans. Start: VT 2024.

Här läser du båda de två andra rekommenderade studiegångarna Kreativt skrivande 90 och Svenska språket 90 hp parallellt, vilket alltså innebär helfartsstudier. Därmed uppnår du på tre års distans/heltidsstudier en filosofie kandidatexamen i svenska språket med kreativt skrivande som spets­kompetens. Vi kommer att se till att det går utmärkt att kombinera de här två halvfarts­uppläggen.

Rekommenderad ordning

Du rekommenderas att ansöka till kurser enligt följande ordning:

Kreativt skrivande (1–30) 30 hp

 • Introduktion 7,5 hp
 • Litterär gestaltning 1 7,5 hp
 • Journalistiskt skrivande 7,5 hp
 • Litterär gestaltning 2 7,5 hp

Om kursen: Kreativt skrivande (1–30) 30 hp Länk till annan webbplats.

Svenska språket (1–30) 30 hp

 • Sociolingvistik och flerspråkighet 7,5 hp
 • Skriftlig och muntlig produktion 7,5 hp
 • Svenska språkets struktur 7,5 hp
 • Textanalys 7,5 hp

Kursplan: Svenska språket (1–30), 30 hp Länk till annan webbplats.

Kreativt skrivande (31–45) 15 hp

 • Journalistiskt skrivande 2 7,5 hp
 • Skrivprojekt 7,5 hp

Om kursen: Kreativt skrivande (31–45) hp Länk till annan webbplats.

Copywriting 15 hp

 • Copywriting 15 hp

Svenska språket (31–60) 30 hp

 • Stilistik 7,5 hp
 • Svensk språk- och stilhistoria 7,5 hp
 • Digitalt läsande och skrivande 7,5 hp
 • Uppsats 7,5 hp

Ekofiktion och essäistiskt skrivande 15 hp

 • Ekofiktion och essäistiskt skrivande 15 hp

Kursplan: Ekofiktion och essäistiskt skrivande 15 hp Länk till annan webbplats.

Kreativt skrivande: Skrivprojekt (46–60 hp) 15 hp

 • Skrivprojekt 15 hp

Svenska språket (61–90) 30 hp

Språk och spekulativ fiktion 7,5 hp
Teori och metod 7,5 hp
Uppsats 15 hp

Kursplan: Svenska språket (61–90), 30 hp Länk till annan webbplats.

Möjlig fortsättning

Svenska språket (91–120) 30 hp

 • Populärvetenskapligt skrivande 7,5 hp
 • Språk och makt 7,5 hp
 • Uppsats 15 hp

”Fantasin är en av våra största tillgångar och litteraturen hjälper oss att tänka konstruktivt om möjliga lösningar på de problem vi står inför som individer och kollektiv”.

Britt Johanne Farstad, lektor i svenska språket

Britt Johanne Farstad

Lektor i svenska språket och undervisar i litteraturvetenskap, litteratur­didaktik, lyrik och dramatik på ämneslärar­programmet. Disputerad i litteratur­vetenskap med spekulativ fiktion som forsknings­område.

Britt Johanne Farstad om kurserna i svenska språket

Spekulativ fiktion tillhandahåller viktiga tankeexperiment; möjliga framtids­scenarier baserade på aktuella utmaningar. Genren ger goda möjligheter till samtal om viktiga samtidsfrågor.

Fantasin är en av våra största tillgångar och litteraturen hjälper oss att tänka konstruktivt om möjliga lösningar på de problem vi står inför som individer och kollektiv. Vi löser inte klimat­krisen genom att fortsätta i gamla spår: Vi måste tänka om och tänka nytt och ekofiktion kan hjälpa oss tänka på nya sätt.

Ekofiktion och essäistiskt skrivande är också en utbildning för den som redan är lärare och vill fortbilda sig, få ny egen energi och skaffa nya verktyg i arbetet med unga människor.

Kontakt

Ingrid Björk, profilbild

Ingrid Björk

Ämnesföreträdare i svenska språket

Jan Sjölund, profilbild

Jan Sjölund

Journalist och skrivkursansvarig på Högskolan i Gävle

Sidan uppdaterades 2024-05-28