Studera och praktisera utomlands

Vill du åka utomlands under tiden du pluggar? Det finns då flera olika alternativ till exempel åka som utbytesstudent eller praktisera utomlands.

Utbytesstudier via Erasmus+

Om du åker som utbytesstudent via Högskolans avtal så slipper du betala terminsavgifter. Platserna inom Erasmus+ ger dig ett stipendium samtidigt som du är berättigad till studiemedel via CSN. Den primära ansökningsomgången för Erasmus+ är 1 mars och då sker utresa under höstterminen eller vår­terminen nästkommande läsår. Om alla platser inte är tillsatta finns även möjlighet att söka senast 1 oktober.

Behörighetskrav för utbytesstudier

För att kunna ansöka om utbytesstudier måste du ha läst minst ett år på ett program och vara godkänd på minst 75 procent. Utbytesstudier sker på heltid, främst fjärde eller femte terminen på kandidatnivå och tredje terminen på masternivå. Partneruniversiteten erbjuder kurser inom olika ämnen så titta i listan över utbytesplatser som finns inom ditt ämne.

Ansökan till utbytesstudier 2024/2025 (öppen i februari och sista ansökningsdag är 1 mars)

Urval och ansökan till universitetet utomlands

Om du uppfyller behörighetskraven kan du ansöka om att studera utomlands. Om det är kon­kurrens om platserna prioriteras studenter som inte tidigare har åkt. Besked om erbjudande om utbytesplats får du via mejl från International Office.

När du har tackat ja till din utbytesplats nominerar International Office dig till universitetet du valt. Universitetet kontaktar sen dig med instruktioner om hur du söker kurser. Hjälp med val av kurser och ansökan av kurser får du av utbildningsledaren för ditt program. Övrig hjälp med ansökan kan du få av International Office och det mottagande universitet.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

För att tillgodoräkna dina utlandsstudier i din utbildning så registrerar du själv det i Ladok.

Studiemedel , stipendier och försäkring

Studiemedel från CSN

Oavsett om du studerar i Sverige eller utomlands så kan du ansöka om studiemedel från CSN. Skillnaden är att du kan ta ett extralån för ökade levnadskostnader. Läs mer på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Stipendium från Erasmus+

När du åker på utbyte med Erasmus+ får du ett stipendium. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Stipendiet för studier är 480–510 euro per månaden och för praktik 555–615 euro per månad. Du kan beviljas stipendium flera gånger under dina studier, dock maximalt 12 månader för studier och/eller praktik per utbildningsnivå, dvs. kandidat-, master- och doktorandnivå.

Hållbart resande

Om majoriteten av din resa till din utbytesplats är hållbar har du möjlighet att söka ett extra rese­bidrag. Du kan resa med tåg, buss eller bilpool. Vad kan du som student göra för att ditt utbyte ska bli så grönt som möjligt? Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd. Läs mer om Erasmus hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats.

Att söka extramedel vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver extra stöd eller hjälpmedel i någon form har du möjlighet att få ett extra bidrag för att täcka kostnaderna för detta. Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Att söka extramedel till studenter med barn

Studenter som har barn kan få ett extra tillägg för att åka på utbyte för studier eller praktik. Vänd dig till International Office för att få mer information och hjälp med din ansökan.

Försäkring

Högskolan i Gävle har tecknat en försäkring via Kammarkollegiet för dig som åker utomlands inom Högskolans utbytesavtal. Försäkringen heter Student UT och är gratis för dig som åker på utbyte eller utlandspraktik i Högskolans regi. Läs mer på Kammarkollegiets sida Länk till annan webbplats.

Innan du åker ut kommer du att få genomföra ett test i det språk som du kommer att använda under din studier eller praktikperiod utomlands. Om du efter testet känner att du kan behöva förbättra dina språkkunskaper så finns det möjligheter att få hjälp med det. Ett språktest kommer också att genomföras efter din praktikperiod.

Läs mer om språkstöd på utbyten.se Länk till annan webbplats.

Du som åker på Erasmus+ använder Erasmus-appen i samband med utbytet.

Lär dig mer och ladda ner appen Länk till annan webbplats.

Utbytesplatser

Du kan studera utomlands på kandidat-, master eller doktorandnivå. Beroende på vilket program du läser är olika terminer lämpliga att åka på utbyte, vanligtvis fjärde eller femte terminen. Utbildnings­ledaren på programmet du läser kan tipsa dig om vilken termin som är lämplig.

Utbytesplatser inom biologi

 • Rumänien, Universitatea Babes-Bolyai, 2 platser på kandidatnivå.
 • Spanien, Universidad Complutense de Madrid, 2 platser på kandidatnivå.
 • Spanien, University of Córdoba, 2 platser på kandidatnivå.
 • Tjeckien, Masarykova univerzita, 2 platser på kandidat- eller masternivå.

Utbytesplatser inom elektroteknik (E), telekommunikation (T) och automation (A)

 • Belgien, Odisee VZW (E,T), 4 platser på kandidatnivå.
 • Italien, Universita Degli Studi Del Sannio, Benevento (E), 2 platser på masternivå.
 • Portugal, Universidade De Aveiro (E,A), 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad de Navarra, Tecnun, San Sebastian (E), 4 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Spanien, Universidad de Zaragoza (E,A), 4 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad del Pais Vasco, San Sebastian, 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Miguel Hernandez de Elche (T), 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, 3 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Catalunya, campus Terrassa, 4 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Valencia (E), 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Valencia, Campus Gandia(E), 4 platser på masternivå.
 • Tjeckien, Czech Technical University in Prague (E,T), 1 plats på masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule München (E,T), 2 platser på masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Offenburg (E), 4 platser på masternivå.
 • Tyskland, Universität Stuttgart ( E, A), 3 platser på masternivå.

Utbytesplatser inom energisystem

 • Frankrike, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2 platser på masternivå.
 • Polen, Rzeszow University of Technology, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Portugal, ISEP/Instituto Politecnico do Porto.
 • Portugal, Universidade de Lisboa, 2 platser på masternivå.
 • Schweiz, HSR University of Applied Sciences, Rapperswil, 2 platser på masternivå.
 • Slovenien, University of Ljubljana, 2 platser på kandidat-, master eller doktorandnivå.
 • Spanien, Universidad de Navarra Tecnun, San Sebastian, 4 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Spanien, Universidad de Zaragoza, 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, 4 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Valencia, 2 platser på masternivå.
 • Spanien, Universidad Pública de Navarra, Pamploma, 2 platser på masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Biberach, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Koblenz, 2 platser på masternivå.
 • Tyskland, Universität Stuttgart, 3 platser på masternivå.

Utbytesplatser inom företagsekonomi

Studenter som läster till fastighetsmäklare har endast möjlighet att åka till Turin och Paris på utbyte.

 • Belgien, Hogeschool-Universiteit Brussel / Odisee, 6 platser på kandidatnivå.
 • Finland, Haaga-Helia, 2 platser på kandidatnivå.
 • Finland, Savonia Polytechnic
 • Frankrike, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Frankrike, Université d'Orléans, 4 platser på kandidatnivå.
 • Grekland, Aristotle University of Thessaloniki, 1 B
 • Grekland, Democritus University of Thrace
 • Italien, Università degli Studi Di Torino, 5 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Italien, Universita Degli Studi di Urbino Carlo Bo, 2 platser på masternivå.
 • Nederländerna, Inholland University Haarlem, 6 platser på kandidatnivå.
 • Polen, Rzeszow University of Technology, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Spanien, La Universidad de Castilla-La Mancha, 2 platser på kandidat-, master eller doktorandnivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Mainz, 6 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Offenburg, 4 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Johannes Gutenberg Universität Mainz, 3 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Universität Kassel, 2 platser på kandidat-, master eller doktorandnivå.
 • Tyskland, Universität Osnabrück, 1 plats på kandidat- eller masternivå.

Utbytesplatser inom geomatik, samhällsplanering och lantmäteri

 • Belgien, Ghent University, 1 plats på masternivå.
 • Nederländerna, Utrecht University, 2 platser på masternivå.
 • Polen, Wrocław University of Environmental and Life Science.
 • Schweiz, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 1 plats på kandidat-, master eller doktorandnivå.
 • Spanien, Universidad Autonoma de Madrid, 4 platser på kandidatnivå.
 • Spanien, Universidad Complutense de Madrid.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Valencia, 2 platser på masternivå.
 • Taiwan, National Taipei University.
 • Tjeckien, Czech Technical University in Prague, 3 platser på kandidat-, master eller doktorandnivå.
 • Tjeckien, Masarykova univerzita, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tjeckien, Univerzita Palackeho v Olomouci, 1 plats på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Mainz, 6 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule München, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, HafenCity Universität Hamburg, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Technische Universität Dresden, 2 platser på kandidat-, master eller doktorandnivå.
 • Tyskland, Universität Augsburg, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Universität Köln, 4 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Ungern, University of Nyíregyháza, 5 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Österrike, Graz University of Technology, 1 plats på masternivå.

Utbytesplatser inom idrottsvetenskap

 • Finland, Haaga-Helia, 2 platser på kandidatnivå.

Utbytesplatser inom industriell ekonomi

 • Frankrike, ECAM Strasbourg, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Italien, Universita Degli Studi di Urbino Carlo Bo, 2 platser på master- eller doktorandnivå.
 • Kina, Beijing Institute of Technology, Zhuhai.
 • Polen, Rzeszow University of Technology, 2 platser på kandidatnivå.
 • Portugal, NOVA University Lisbon, 2 platser på master- eller doktorandnivå.
 • Spanien, Universidad de Castilla La Mancha.
 • Spanien, Universidad Politécnica de Valencia.
 • Tyskland, Fachhochschule München, 4 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, Fachhochschule Offenburg, 4 platser på masternivå.

Utbytesplatser inom pedagogik och lärarutbildningen

 • Belgien, Artevelde University College, Ghent, 2+6 platser på kandidatnivå.
 • Belgien, HELMo, Liege, 2 platser på kandidatnivå.
 • Belgien, Karel de Grote University College, Antwerp, 2 platser på kandidatnivå.
 • Belgien, Thomas More, Mechelen - Antwerpen, 3 platser på kandidatnivå.
 • Belgien, VIVES University College, Kortrijk, 2 platser på kandidatnivå.
 • Irland, University of Limerick, 2 platser på master- eller doktorandnivå.
 • Nederländerna, Inholland University Haarlem, 2 platser på kandidatnivå.
 • Spanien, ESCUNI Universidad Compulsa de Madrid (biologi), 2 platser på kandidatnivå.
 • Spanien, La Salle Universidad Autónoma de Madrid, 2 platser på kandidatnivå.
 • Spanien, Universidad de Córdoba (biologi), 2 platser på kandidatnivå.
 • Tyskland, Pädagogische Hochschule Freiburg, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, University of Hildesheim, 2 platser på kandidatnivå.
 • Österrike, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, 2 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Österrike, Pädagogische Akademie der Diözese Linz (idrott), 2 platser på kandidat- eller masternivå.

Utbytesplatser inom socialt arbete

 • Finland, Vaasan University of Applied Sciences, 2+2 platser på kandidatnivå.
 • Frankrike, Université Catholique de Lille, 1 plats på kandidat- eller masternivå.
 • Nederländerna, Saxion University of Applied Science, 2 platser på kandidatnivå.
 • Tyskland, Catholic University of Applied Sciences, North-Rhine Westphalia, 3 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, University of Applied Sciences Düsseldorf, 3 platser på kandidat- eller masternivå.
 • Tyskland, University of Vechta, 2 platser på kandidat- eller masternivå.

Utbytesplatser inom EU Green och övriga världen

Övriga utbytesplatser kan sökas av studenter från alla akademier förutsatt att det finns kurser att söka och utbytet är möjligt vid programmet.

 • Frankrike*, University of Anger
 • Irland*, Atlantic Technical University
 • Irland, Institute of Technology Carlow
 • Italien*, University of Parma
 • Kanada, Thompson Rivers University, 2 platser (ej Erasmusstipendier)
 • Polen*, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 • Portugal*, Universidade de Évora
 • Rumänien*, The University of Oradea
 • Spanien*, Universidad de Extremadura, Badajoz
 • Sydkorea, Sungkyunkwan University, 2 platser (ej Erasmusstipendier)
 • Tyskland*, OVGU - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Andra utlandsmöjligheter för att studera

Utlandsstudier på egen hand (freemover)

Det finns möjlighet för dig att studera utomlands i hela världen. Om du inte åker via Högskolans avtal så kallas det att du åker som freemover. Du får själv ordna det mesta, men självklart kan vi hjälpa till med lite tips. Fråga gärna dina lärare som kan ha erfarenhet av utbyten inom just ditt program. Universitetet du är intresserad av kan också svara på många av dina frågor. Det finns även agenter som du kan ta hjälp av, till exempel Study Abroad och Kilroy Education.

Om du vill att kurserna du studerar utomlands ska ingå i din examen måste du stämma av kursvalet med din akademi före avresan. Skriv ut blanketten "Överenskommelse utlands­studier" Pdf, 288.5 kB. och kontakta din utbildningsledaren för att få ett förhandsbesked om kurserna kan tillgodoräknas.

CSN kan svara på om universitetet du har valt ut är godkänt för studiemedel. De kan också hjälpa dig att finna rätt blankett för studiemedel under utlandsvistelsen. På csn.se/utomlands kan du läsa med om studiemedel vid utlandsstudier.

Moa & Hanna berättar om utlandsstudier

I filmen får du höra Moa som berättar om sin termin i Paris och Hanna om hur hon hade det i Montana i USA.

Kontaktperson

Bojana Šimšić, profilbild

Bojana Šimšić

International Office

Kontakta gärna mig om du har frågor om att studera eller praktisera utomlands.

Vill du göra din praktik utomlands?

Det finns möjlighet att praktisera utomlands i 2–12 månader inom Erasmus+. Det finns också andra möjligheter, till exempel att göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands.

Mer information om praktik utomlands

Erasmus+ förenar och berikar.

Erasmus+ mål

Den främsta målsättningen med Erasmus+ programmet är att främja rörlighet inom lärande, samarbete, kvalitet, inkludering, rättvisa, excellens, kreativitet och innovation. Högskolan i Gävle är dedikerad till att införliva programmets principer i sina initiativ.

EU-green logga

Sidan uppdaterades 2024-07-10