Sök

Systemanalys av vätgaslösningar

Projektets mål är att med hjälp av en systemanalys av värdekedjan för vätgas inom sektorerna industri, energi och transport överbrygga kunskaps­klyftor och hitta synergier hos berörda målgrupper.

Karl Hillman tankar vätgas i en bränslecellsbil.

Figur 1. Karl Hillman tankar vätgas i en bränslecellsbil. Fotograf: Nils Petter Nilsson, bilderna tillhör Region Gävleborg.

Projektet pågår under 2021-2022 med fokus på Gävleborg, med kopplingar till Dalarna. Det övergripande målet är att stimulera regional utveckling genom systemintegration av vätgaslösningar inom industrin, transport­systemet och energisystemet för att därigenom frigöra potentialen att bidra till klimatneutralitet/övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Projektets mål är att med hjälp av en systemanalys av värdekedjan för vätgas inom sektorerna industri, energi och transport överbrygga kunskaps­klyftor och hitta synergier hos berörda målgrupper med sikte på en gemensam regional färdplan för vätgas. Pdf, 6 MB.

Bildbeskrivning av figur. De tre delmålen beskriva innovationssystemet (delmål 1), fördjupa kunskaperna (delmål 2) och hitta synergier (delmål 3) tillsammans med aktivitet D (Forsknings- och utvecklingsarbete) och aktivitet E (Extern kommunikation och resultatspridning) bidrar till projektmålet. Projektmålet "Med hjälp av en systemanalys av värdekedjan för vätgas inom sektorerna industri, energi och transport överbrygga kunskapsklyftor och hitta synergier hos berörda målgrupper med sikte på en gemensam regional färdplan för vätgas." tillsammans med aktivitet A (Projektledning, aktivitet B (Utvärdering och lärande) och aktivitet C (Avslutsarbete) leder till det övergripande målet. Det övergripande målet är "Stimulera regional utveckling genom systemintegration av vätgaslösningar inom industrin, transport och energi för att därigenom bidra till en koldioxidsnål ekonomi."

Figur 2. Vätgasprojektets mål och aktiviteter.

Projektets delmål

Beskriva innovationssystemet (delmål 1)

Här sker en bred kartläggning av innovationssystemet/värdekedjorna för vätgas och de tre ingående sektorerna industri, transportsystem och energisystem. Detta görs med avseende på ingående aktörer (kunskap, förståelse och acceptans), hur olika tekniska applikationer passar vår region (potential, klimatpåverkan och kostnader) och en analys av den sociala hållbarheten.

Fördjupa kunskaperna (delmål 2)

Baserat på kartläggningen hoppas man kunna identifiera några delar av systemet som kräver mer utredning genom en eller flera fördjupade studier. Skäl för sådan fördjupning kan vara att en viktig aktör i systemet saknas, att berörda aktörer står långt ifrån varandra, att teknikutvecklingen är ovanligt snabb, att många aktörer upplever ett behov av mer information som till exempel jämställdhet eller affärsmässighet eller liknande.

Hitta synergier (delmål 3)

I en avslutande syntes sammanställs och bearbetas resultat från kartläggning och fördjupade studier för att svara mot målgruppernas utmaningar. Analyserna är olika systemanalytiska verktyg och kan exempelvis vara tekno-ekonomisk analys, socioteknisk analys, livscykelanalys och cost-benefit-analys. Här är det viktigt att potentialen/hävstången i en ökad jämställdhet belyses.

Mid Sweden Hydrogen Valley

Högskolan i Gävle och projektet samverkar bland annat genom partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley (MSHV). Länk

Karl Hillman är vid en vätgastankstation
Karl Hillman tankar vätgas i en bränslecellsbil, detaljbild
Bränslecellbilens tanklock
Tankning av vätgas

Figur 3. Collage av bilder på bränslecellsbil som tankas med vätgas. Fotograf: Nils Petter Nilsson, bilderna tillhör Region Gävleborg.

Kommande evenemang

16 februari: Rättvis energiomställning i Gävleborg

Vi bjuder in till en eftermiddag där vi diskuterar vilka utmaningar som kommer med energiomställningen i Gävleborg ut ett rättviseperspektiv.

Genomförda evenemang

Värt att veta om vätgas

Tisdag 21 juni 2022 kl. 11-12 online för Klimatkommunerna. Länk till bilder och video

Företagarforum 2022

Vi medverkade vid vätgasaktiviteter under Företagarforum i Sandviken 5-7 maj. Länk

Värt att veta om vätgas

Tisdag 5 april 2022 kl. 13.00-16.30 på Sandbacka Science Park i Sandviken. Dokumentation Pdf, 6 MB.

Mid Sweden Hydrogen Valley konferens 22 november 2021

(Program och information finns på https://www.regiongavleborg.se/mshv ) Öppet för vätgasrådets medlemmar och alla intresserade av av att följa utvecklingen inom region Gävleborg och Dalarna vad gäller omställningen till en hållbar energiförsörjning genom vätgas. Dokumentation

Instagram @mitthig

Vätgasprojektet var värd för det vandrande Högskolan i Gävle Instagramkontot @mitthig under vecka 44 2021 https://www.instagram.com/mitthig/

Forskarna på slottet

Digitalt 21 september 2021. TEMA: Vätgasens betydelse i samhällsomställningen.
Dokumentation från Forskarna på slottet (2021-09-21)

Publikationer och media

Publikationer

Zandén Kjellén, P. (2021). Hydrogen and heavy trucks in Gävleborg

Inslag i radio

Nordegren & Epstein i P1 (startar vid 27.30) (2021)
Högskolan i Gävle bidrar till nationell vätgasstrategi (2021)

Forskaren om höga elpriser – "Vi behöver vänja oss" (2022-01-17)

Peder Kjellén om elpriser (2022-01-17)

Hjärta och hjärna - I elbilen (2022-06-11)

Miljöprofessorn om elpriset: Det värsta är troligtvis över (2023-01-24)

Pressmeddelanden

Vätgas skulle kunna minska utsläpp från vägtransporter med 70 procent (2021-09-12)
Högskolan i Gävle välkomnar nationell vätgasstrategi (2021-01-22)

Nyhetsartiklar

Gefle Dagblad Nu trappas bensinpriserna upp: "Var kommer det sluta?" (2021-10-10)
TT (ca 25 publiceringar) Höjt bensinpris lyft för elbilar (2021-10-15)
Samforsk Kunskapsklyftor i vätgasens nya värdekedjor ska överbyggas (2021-11-17)

TT (ca 40 publiceringar) Köp begagnad bil klimatsmart (2021-12-26)

Behövs verkligen en 100 mil lång vätgaspipeline? (Ny teknik, 2022-02-17)

Nya trenden: Flytta ut tillverkning av vätgas till havs (Ny teknik 2022-06-13)

Relaterade publikationer

Blay, J.B. (2022). Offshore wind to hydrogen for powering port land mobility: Case study in Port of Valencia

Lärkfors, S. och Svedlund, C. (2021) Vätgasdrivna arbetsmaskiners tekniska mognad

Blom, L., Eriksson, O., Hillman, K., Zandén Kjellén, P. (2020). Havsbaserad vindkraft - beskrivning av samhällsnytta: Uppdragsforskningsrapport

Mer om vätgas:

Gävleborg utvecklar och utvecklas (se s. 24) (2021)


Projektdeltagare

Projektdeltagare

Finansiärer

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Gävle Energi och Svea Vind Offshore.

 

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Gävleborg
Högskolan i Gävle
Gävle Energi Logo
Svea Vind Offshore logo
Kontakt

Intresserad?

Ta del av information om kommande aktiviteter och publikationer i anslutning till genom att fylla i din e-post nedan.
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-02-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)