Study Programme in Industrial Design 180 cr

Credits

180 cr

Application code

HIG-19210

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål 10 Minskad ojämlikhet
Ikon för FN:s globala mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Utbildningen och FN:s globala mål

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. På industridesignprogrammet lär du dig kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära lösningar, produkter och tjänster för en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning. Du lär dig designmetoder för att undersöka människors beteenden och behov och att ta fram designlösningar som underlättar för människor att leva hållbart.

Minskad ojämlikhet mellan människor är nödvändigt för att minimera negativa konsekvenser på människors hälsa och välbefinnande. Du får kunskaper och verktyg att undersöka och förstå olika människors behov utifrån deras förutsättningar. Du får kunskaper om hur normer styr vårt sätt att se på människor och hur man kan arbeta i designprocessen för att få syn på dessa normer och för att ta fram designlösningar som inkluderar människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning.

Att ge människor anständiga arbetsvillkor och att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring är nödvändigt för att minimera negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Du lär dig kunskaper och verktyg för att utveckla innovativa designlösningar som möter människors behov på mer resurseffektiva sätt. Du får kunskap om material och tillverkning som ger dig möjlighet att välja tillverkningsmetoder och material som är mindre miljöbelastande och där människor har bra arbetsvillkor.

This page was last updated 2024-04-21