Högskolan och EU GREEN

Högskolan i Gävle är medlem i Europauniversitet EU GREEN. European University Initiative är ett projekt som syftar till att främja gemensamma europeiska värden och stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU. Högskolan har en ledande roll i delarna som handlar om hållbara campus samt mångfald, tillgänglighet och inkludering

EU GREEN står för European Universities Alliance for sustainability Growth, Inclusive Education and Environment. Samarbetet har hållbarhet som övergripande tema.

Nio länder – nio lärosäten

I EU GREEN ingår förutom Högskolan i Gävle även lärosäten från Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Polen, Rumänien, Tyskland och Irland. Alliansen ska ta fram en modell för internationellt samarbete med starkt fokus på social delaktighet, samt och grön och digital omställning. Tvärvetenskaplig forskning och utbildning ska uppmuntras och studenter ska få tillgång till de olika universitetens utbildningsutbud och forskning.

  • Högskolan i Gävle (Sverige)
  • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Polen)
  • Universitá di Parma (Italien)
  • Université D’Angers (Frankrike)
  • Universidade de Évora (Portugal)
  • Otto von Guericke Universität Magdeburg (Tyskland)
  • Universitatea Din Oradea (Rumänien)
  • Atlantic Technological University (Irland)
  • Universidad de Extremadura (Spanien) – alliance coordinator

Högskolans medverkan

Arbetet med EU GREEN är uppdelat i nio delprojekt, så kallade arbetspaket. Högskolan i Gävle är aktivt i samtliga arbetspaket med många kollegor från olika delar av organisationen engagerade. Arbetspaketet kring hållbara campus leds av oss i Gävle och vi är biträdande ledare för arbetspaketet som handlar om mångfald, tillgänglighet och inkludering.

EU-kommissionen finansierar uppbyggnaden av EU GREEN

Högskolan i Gävle var bland de två första högskolorna i Sverige som fått ett nätverk beviljat av EU. EU-kommissionen finansierar uppbyggnaden av EU GREEN under fyra år. Syftet med European University Initiative är att Europauniversiteten ska främja gemensamma europeiska värden och stärka kvaliteten inom den högre utbildningen. Idag finns ett fyrtiotal Europauniversitet inom EU som totalt omfattar fler än 300 lärosäten.

Läs mer på EU GREEN:s internationella hemsida https://eugreenalliance.eu/ Länk till annan webbplats.

Följ EU GREEN på youtube: EU GREENs Youtube-kanal Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Malin Hillman, internationell koordinator

Avdelning för kommunikation och samverkan

Sidan uppdaterades 2024-04-16