Hållbar utveckling

Utbildning, forskning och samverkan på Högskolan i Gävle bidrar till att lösa många av de globala utmaningar som identifieras i Agenda 2030. I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att ständigt minska miljöpåverkan och resursanvändning.

Vår vision: Förstahandsvalet för dig som vill göra skillnad

Högskolans verksamhetsidé och vision gör tydligt att vi aktivt vill bidra till en hållbar värld genom utbildning, forskning och samverkan.

Agenda 2030 på Högskolan i Gävle

I Agenda 2030 ingår 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och civilsamhället. Högskolan i Gävle gör det genom att utbilda, forska och samverka för en hållbar framtid och genom att systematiskt minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling på FN:s sida Länk till annan webbplats.

Utbildningar som främjar de globala målen för hållbar utveckling

De allra flesta av Högskolans program och kurser innehåller hållbar utveckling i någon utsträckning, vilket framgår i kursplanerna. Vi arbetar med att tydliggöra vilka globala mål som varje utbildningsprogram är kopplat till, så att du som student ska kunna välja en utbildning som ger dig verktyg att främja de globala målen som du brinner mest för.

Exempel på utbildningsprogram med koppling till de globala målen Länk till annan webbplats.

Forskning som löser samhällsutmaningar

Högskolans forskning och samverkan bidrar till att lösa de samhällsutmaningar som världen står inför på kort och på lång sikt, med ett strategiskt fokus på de fyra områdena Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande och Intelligent industri.

Se hur forskningsområdena är kopplade till de globala målen Länk till annan webbplats.

Vårt arbete för en hållbar utveckling

Högskolan i Gävle arbetar för en hållbar utveckling på följande sätt:

  • Direkt genom att minska myndighetens negativa miljöpåverkan och resursanvändning. Den direkta miljöpåverkan hanteras i Högskolans miljöledningssystem Länk till annan webbplats.. Där målsätts, mäts och följs Högskolans miljöpåverkan upp.
  • Direkt genom lärosätets arbete för en hållbar arbetsmiljö som hanteras inom det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbete Pdf, 14.7 kB. som sker för studenter och medarbetare. Där målsätts, kartläggs och följs arbetet upp för en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för arbetsglädje, utveckling, god hälsa, säkerhet och trygghet.
  • Indirekt genom utbildning och forskning som bidrar till ökad hållbarhet. Lärosätets indirekta miljöpåverkan hanteras i Högskolans kvalitetssystem Länk till annan webbplats.. Där målsätts och mäts hur Högskolans utbildning och forskning adresserar miljö- och hållbarhetsfrågor.

Högskolan i Gävle är sedan 2004 certifierad enligt ISO 14001.

Sidan uppdaterades 2024-05-24