Jobba hos oss

Välkommen till en arbetsplats fylld av människor som vill göra skillnad. Hos oss har du möjlighet att vara en del av samhällsutvecklingen och skapa framtiden genom utbildning och forskning.

Utvecklas med oss!

Lediga jobb

Här hittar du alla våra lediga anställningar och kan också skapa en bevakning på dem.

Lediga jobb

Dina förmåner

Friskvårdsförmåner, flextid och möjlighet till distansarbete är olika vägar för att balansera arbete med fritid och familj.

Dina förmåner

Din arbetsmiljö

På Högskolan i Gävle har vi korta beslutsvägar vilket skapar möjlighet för samverkan och utrymme för dina idéer...

Din arbetsmiljö

Lediga jobb

Här hittar du alla lediga anställningar vid Högskolan i Gävle. Du kan enkelt prenumerera på lediga anställningar genom att skapa en bevakning och registrera din e-postadress.

Skapa bevakning

Via Offentliga jobb kan du prenumerera på lediga jobb som annonseras ut av Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med rekryteringsbyråer, mediesäljare och liknande.

Dina förmåner

Vi bryr oss om våra anställdas välmående och vikten av balans i livet. Medarbetare som mår bra vill också göra ett bra jobb. Som anställd hos oss vill vi skapa goda förutsättningar att kunna balansera arbete med fritid och familj genom bland annat semesteravtal, friskvårdsförmåner, flextid, möjlighet till distansarbete och extra tillägg till föräldralediga.

Arbetstid

Arbetstiden och dess förläggning skiljer sig åt mellan olika personalkategorier. Lärare har årsarbetstid medan administrativ och teknisk personal har flextid.

Flextid

För administrativ och teknisk personal finns ett lokalt kollektivavtal om flextid. Med utgångspunkt i det avtalet kan medarbetaren själv, om verksamheten så tillåter, förlägga sin arbetstid med hänsyn till personliga önskemål.

Flexibel arbetstid omfattar de två tidsintervallen, mellan vilka medarbetaren kan börja respektive sluta arbetet under dagen. Flexibel arbetstidsintervall: förmiddag klockan 07.00–09.00 och eftermiddag klockan 15.00–18.00. De klockslag då flexibel arbetstid tidigast kan börja och senast sluta under en dag.

Fast tid är klockan 09.00–15.00 med minst en halvtimmes lunch mellan 11.00–13.00.

Distansarbete

Vid Högskolan i Gävle utförs arbetet i huvudsak på den ordinarie arbetsplatsen på Campus. Högskolan i Gävle vill bidra till en ökad flexibilitet för medarbetare genom att erbjuda teknisk och administrativ personal möjlighet att utföra delar av sitt arbete (högst 40 %) utanför ordinarie arbetsplats om detta är möjligt utifrån verksamhetens behov.

Semester och ledighet

Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som medarbetare har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

 • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år.
 • 31 dagars semester per år från och med det år du fyller 30 år.
 • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år.

Föräldrapenningtillägg

Som medarbetare vid Högskolan i Gävle har du rätt till ett föräldrapenningtillägg för högst 360 dagar per barn. Tillägget är 10 procent av kalenderdagslönen upp till basbeloppstaket.

Förkortade och arbetsfria dagar

För vissa helgaftnar minskas den ordinarie arbetstiden med 2–4 timmar. Som anställd har du även också arbetsfria klämdagar om klämdagen infaller på en helgfri måndag-fredag mellan två arbetsfria dagar (gäller teknisk/administrativ personal).

Friskvård & Hälsa

God hälsa ger oss förutsättning för att må bra och fungera väl i såväl arbetsliv som privatliv. Högskolan vill skapa möjliggöra för medarbetare att främja sin hälsa bland annat genom att erbjuda ett generöst och brett utbud av friskvårdsförmåner.

 • Friskvårdsbidrag
  Som medarbetare (gäller ej timanställda) vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att få ett ekonomiskt bidrag till dina friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidraget uppgår till 4 000 kronor/år och medarbetare.
 • Gym på Campus
  På Campusområdet finns ett gym med tillhörande duschar, omklädningsrum och bastu för all Högskolans personal.
 • Personalförening
  Vid Högskolan finns en aktiv personalförening som anordnar spelkvällar, ugglespaning, golfturnering m.m. Vid flera tillfällen under terminen bjuder personalföreningen in all personal till lunchyoga.
 • Fruktkorg
  Varje vecka (förutom vid lov etc.) bjuds alla medarbetare på frukt i form av en fruktkorg som levereras till avdelningen.
 • Stilla rum
  På Högskolan i Gävle finns ett Stilla rum. I detta rum råder stillhet och tystnad. Hit kan du komma för att meditera, bedja eller bara för att vara eller ta en paus i tillvaron.
 • Vilrum
  På Högskolan finns flera vilrum som vid behov kan nyttjas av medarbetare för kortare återhämtning under arbetsdagen.
 • Livsstilstest
  Vi har några internetbaserade levnadsvanetester som medarbetare kan göra för att få information om sina hälsovanor och få personligt anpassade råd. Och om så behövs, få konkreta tips och verktyg som stöd för förändring.
 • Pausprogram
  Alla anställda kan ladda ned ett datorbaserat pausprogram. Du bestämmer själv hur ofta och när programmet ska dra igång och vilket behov av övningar du har beroende på om du vill mjuka upp muskler i nacke, rygg eller axlar
 • Hälsa
  Som medarbetare har du möjlighet att gå till läkare på betald arbetstid. Du har även möjlighet att få ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel.
  Vid sjukfrånvaro (mellan dag 15 och 365) erhåller medarbetare ett tillägg på tio procent på inkomster upp till tio prisbasbelopp.
  Alla medarbetare vid Högskolan omfattas av företagshälsovård vad gäller arbetsrelaterade besvär.

Löneväxling

Som medarbetare vid Högskolan ges du möjlighet att löneväxla genom att exempelvis avsätta en del av din bruttolön varje månad eller värdet av sparade semesterdagar till din kommande pension.

Försäkringar

Som medarbetare på Högskolan i Gävle omfattas du av flera olika försäkringar, bland annat:

 • Arbetsskadeförsäkring - omfattar arbetsskada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.
 • Personskadeförsäkring - ger ersättning om du skadas i arbetet och det klassas som arbetsskada.
 • Tjänstereseförsäkring - gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Den gäller under hela tjänsteresan inklusive förrättningen. Om du reser utomlands i tjänsten ska du alltid ha med dig ett intyg på Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.
 • Tjänstegrupplivförsäkring - ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd.

Trygghetsstiftelsen

Om du har arbetat sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen hjälp att hitta nytt arbete och ekonomisk förstärkning. Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning.

Pension

Din framtida pension består av flera delar och kommer från flera aktörer. Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen, från Högskolan, och eventuella tidigare arbetsgivare, i form av tjänstepension som förvaltas av SPV (Statens tjänstepensionsverk). Du kanske även har ett privat pensionssparande. De olika pensionerna påverkar inte varandra utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension.

Pensionsåldern uppnås med utgången av månaden före du fyller 65 år. Du har som anställd rätt att stanna kvar i anställning, efter överenskommelse med din arbetsgivare, till 69 års ålder.

Din arbetsmiljö

Högskolans arbetsmiljö är något vi är stolta över och som bidrar till trivsel för både medarbetare och studenter. Vårt lärosäte ligger vackert beläget invid Boulognerskogen med dess lummiga parkområde, vindlande promenadstigar och Gavleåns glittrande vatten. På Campus möts gammal och ny arkitektur i en spännande kontrast som inbjuder in till spontana möten, interaktion och rekreation.

På Högskolan i Gävle har vi korta beslutsvägar, nära till ledning och nära mellan akademier, ämnen och forskningsmiljöer. Denna närhet skapar möjlighet för samverkan och utrymme för dina idéer och ditt engagemang.

Vår verksamhet bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde. Inom Högskolan i Gävle bemöter vi varandra på ett jämställt, inkluderande och respektfullt sätt.

Hos oss har du över 700 kollegor inom en mängd olika yrkesområden, allt från ekonomer, studievägledare, It-tekniker, lärare och forskare för att nämna några. Tillsammans arbetar vi för utvecklingen av högskolans utbildning och forskning, tillsammans gör vi skillnad.

På Högskolan i Gävle jobbar 750 personer, varav 55 procent är kvinnor och 45 procent är män. Medelåldern är 51 år. Högskolan är en del av Europauniversitetet EU GREEN och har en ledande roll i arbetet för hållbara campus, mångfald, tillgänglighet och inkludering.

Vi har cirka 19 000 studenter och erbjuder ett sextiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar, 330 fristående kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Vårt campus på Kungsbäck i Gävle ligger naturskönt med Gavleån och Boulognerskogen som närmaste grannar. Ett kunskapens kvarter bara några minuter från centrum.

Kontakt

Avdelningen för HR, profilbild

Avdelningen för HR

Vid allmänna frågor om anställning på Högskolan:

Vid frågor om en särskild rekrytering se kontaktuppgifterna i respektive annons.

Sidan uppdaterades 2024-07-01