Alla våra program och kurser

Högskolan i Gävle erbjuder dig en kreativ studiemiljö på en miljöcertifierad högskola. Här finns alla utbildningar samlade på ett och samma campus. Läs på hel- eller halvfart, på kvällstid eller på distans eller via internet. Valet är ditt!

Utbildningsområden

Ett utbildningsprogram är en kombination av olika kurser som du läser i en viss ordning och som leder fram till en examen. Högskolan i Gävle har ett 60-tal utbildningsprogram med en studietid på ett till fem år. Som programstudent är du antingen garanterad plats eller har företräde till de kurser som ingår. Inom de flesta program kan du också välja mellan olika fördjupningskurser och på så vis själv påverka din utbildning. Högskolan i Gävle har utbildningsprogram inom följande områden.

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

EU har inrättat ett tillfälligt återhämtningsinstrument, NextGenerationEU (NGEU).Satsningen ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar. En del av våra utbildningar har delfinansierats med medel från Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) som är en del av NGEU. För mer detaljerad information om RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan: Regeringskansliet, Sveriges återhämtningsplan. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-06-24