Tillgänglighetsredogörelse

Högskolan i Gävle vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lärosätet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen som lanserades 22 april 2024 är utvecklad utifrån de krav som ställs om tillgänglighet i offentlig sektor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver något innehåll från hig.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på webmaster@hig.se. Svarstiden är vanligtvis 6-8 timmar under normal kontorstid, men kan komma att dröja till nästkommande dag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret Anmäl brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. De delar som ännu ej uppfyller kraven beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Bristande förenlighet med lagkraven finns i:

  • Dokument: vissa uppladdade pdf-dokument, word-filer och andra typer av dokument är inte tillgängliga enligt Riktlinje nr 88.
  • Video: En del av publicerade videos saknar textning och syntolkning, ej tillgängligt enligt Riktlinje nr 118.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör med hjälp från HiQ löpande självskattningar (intern testning) av hig.se och vi jobbar även löpande med verktyget Siteimprove för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionellt innehåll.

Redogörelsen uppdaterades senast 8 maj 2024.

Närliggande information

Fysisk tillgänglighet vid campus, Högskolan i Gävle

Sidan uppdaterades 2024-05-14