Anmäl brister i tillgänglighet

Här kan du rapportera in brister tillgänglighet för Högskolans externa webbplats och utbildningsplattform (Canvas). Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet. Ju tydligare du kan beskriva problemet, desto större möjligheter har vi att kunna behandla din anmälan.

Välj vilken webbplats det gäller
Välj vilken webbplats det gäller

Kontaktuppgift (frivillig)
Kontaktuppgift (frivillig)Din e-post är nödvändig om du vill ha möjlighet till återkoppling på din anmälan eller om vi behöver få kompletterande information för att kunna framkalla felet. Du kan dock lämna ett anonymt klagomål om du så önskar.
Hantering av personuppgifter
Ditt klagomål, inklusive eventuella kontaktuppgifter, kommer att hanteras i vårt ärendesystem och i enlighet med GDPR. Efter att ärendet har behandlats styrs gallring eller bevarande av uppgifterna av Riksarkivets föreskrifter och Högskolans dokumenthanteringsplan i enlighet med Arkivlagen. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.hig.se/GDPR.

*) För övriga supportärenden ber vi dig ta kontakt med Högskolans It-support

Sidan uppdaterades 2024-04-21