Organisation

Högskolestyrelse och ledning

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Närmast under styrelsen ansvarar rektor för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen och rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen – för Högskolan i Gävle.

Stödfunktioner

Ledningskansli bereder ärenden på uppdrag av rektor och tillhandahåller administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor, prorektor och Utbildnings- och forskningsnämnden. Det finns även ett antal nämnder med olika ansvarsområden för att ge stöd åt ledningen.

Undervisnings- och forskningsorganisation samt förvaltningsorganisation

Högskolans organisation består av tre akademier samt en gemensam administration där även biblioteket ingår.

OrganisationsskissFörstora bilden

Sidan uppdaterades 2024-04-17