Akademin för teknik och miljö

Högskolans forskarexamensrätt Byggd miljö har sin grund i Akademin för teknik och miljö. Det finns stora behov i samhället och näringslivet av ny kunskap, kompetens och teknik inom många av akademins ämnes­områden - till exempel bebyggelse, energi, miljö, klimat och industriell utveckling.

Kontakt

Gunilla Mårtensson, akademichef, profilbild

Gunilla Mårtensson, akademichef

Akademin för teknik och miljö

Maria Modée, akademisekreterare, profilbild

Maria Modée, akademisekreterare

Akademin för teknik och miljö

Sidan uppdaterades 2024-04-22