Akademin för hälsa och arbetsliv

Akademin erbjuder många spännande utbildningar där intresset för människan står i fokus, både i form av program, fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Här bedrivs forskning inom flera områden: belastnings­skador, folkhälsa, vård och hälsa, psykologi och socialt arbete. En stark forskningsmiljö – Centrum för belastnings­skadeforskning (CBF) – har en central roll i forskningsprofilen.

Samverkan sker på flera sätt, till exempel uppdrags­utbildning för yrkesverksamma, forskningsprojekt och utvecklingsprojekt.

Avdelningar

Akademin för hälsa och arbetsliv har tre avdelningar som omfattar totalt åtta ämnen.

Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap

  • Arbetshälsa
  • Psykologi
  • Idrottsvetenskap

Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap

  • Socialt arbete
  • Kriminologi
  • Folkhälsovetenskap

Avdelningen för vård­vetenskap

  • Medicinsk vetenskap
  • Vårdvetenskap

Kontakt

Magnus Isaksson, akademichef, profilbild

Magnus Isaksson, akademichef

Akademin för hälsa och arbetsliv

Helena Fahlstedt, akademisekreterare

Akademin för hälsa och arbetsliv

Sandra Wikner, akademisekreterare

Akademin för hälsa och arbetsliv

Sidan uppdaterades 2024-05-03