Högskolans nämnder och råd

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden utses av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och hanterar på delegation av UFN:s ärenden kring anställningar.

Disciplinnämnden

Högskolan i Gävle lyder under högskoleförordningen. Enligt 10 kapitlet i förordningen ska ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en disciplinnämnd. En sådan nämnd ska finnas vid varje högskola. Disciplinnämnden har enligt högskoleförordningen rätt att ta till så kallade disciplinära åtgärder mot studenter som till exempel fuskar på prov, stör undervisningen eller trakasserar lärare eller andra studenter.

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning, distansutbildning eller uppdragsutbildning. Nämnden beslutar bland annat om kurs- och utbildningsplaner.

Sidan uppdaterades 2024-03-13