Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarsområde innefattar att säkra och utveckla kvaliteten i Högskolans utbildningar, oavsett om utbildningen ges som reguljär utbildning, som distans- eller uppdragsutbildning.

Nämndens ansvarsområde innefattar att följa och granska kvaliteten i Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet samt föreslå och följa upp förbättringsområden.

Utbildnings- och forskningsnämnden ska vidare främja god forskningskvalitet och främja Högskolans utbildnings- och forskningsprofil enligt antagna strategier.

Ledamöter

Företrädare för högskolans lärare och forskare

 • Johan Willander, ordförande
 • Julia Åhlen, vice ordförande
 • Pia Tham, ledamot
 • Iulian Cananau, ledamot
 • Björn Haglund, ledamot
 • Anders Brandt, ledamot
 • Tomas Källquist, ledamot
 • Maria Engström, ledamot

Företrädare för de studerande

 • Nikolai Kronmann, ledamot
 • Annie Boberg, ledamot

Företrädare för de forskarstuderande

 • Timea Zsuzsanna Popucza, ledamot

Kontaktperson

Petra Adebäck, profilbild

Petra Adebäck

Sekreterare

Sidan uppdaterades 2024-04-12