Akademin för utbildning och ekonomi

Akademin ansvarar för utbildning, forskning och samverkan inom områdena ekonomi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Akademin för utbildning och ekonomi ansvarar för några av högskolans mest eftersökta utbildnings­program, till exempel mäklarutbildningen och förskollärarutbildningen. En omfattande uppdrags­utbildning sker emot regionens skolhuvudmän samt företag i mäklarbranschen. Forskningen bedrivs inom ett stort antal externfinansierade projekt. Dessa projekt har ofta en stark koppling till aktörer i regionens organisationer och näringsliv. Välkommen att ta del av vår verksamhet!

Avdelningar inom akademin

Kontakt

Annika Strömberg, akademichef, profilbild

Annika Strömberg, akademichef

Akademin för utbildning och ekonomi

Sara Perttunen Sundberg, akademisekreterare

Akademin för utbildning och ekonomi

Ann-Charlotte Wikström, akademisekreterare

Akademin för utbildning och ekonomi

Sidan uppdaterades 2024-05-07