Rektor

Ylva Fältholm är rektor vid Högskolan i Gävle sedan 1 juli 2017.

Ylva Fältholm, rektor.

Rektor Ylva Fältholm

Ylva Fältholm är född 1962 i Vallentuna och är uppvuxen där och i Gällivare. Hon är civil­ingenjör, arbetslivsforskare och professor och har studerat och verkat vid Luleå tekniska universitet, LTU, sedan 1980-talet.

Hennes forskning inom arbetsvetenskap har rört ledning och styrning för effektiva, innovativa och jämställda arbetsplatser, samt hur organisationsförändringar och ny teknik påverkar yrken och yrkesroller. Hon avlade sin doktorsexamen vid LTU 1998.

Under perioden 2001–2006 var hon prefekt på Institutionen för arbetsvetenskap. Hon utnämndes till docent i arbetsvetenskap 2007 och till professor 2011. Samtidigt utsågs hon till prodekan och sedermera dekan för den tekniska fakulteten vid LTU.

Högskolans rektorslängd från grundandet 1977 och framåt. Mellan åren 1977 och 1998 hette lärosätet Högskolan i Gävle/Sandviken.

Rektorer vid Högskolan i Gävle

  • Ylva Fältholm, professor i arbetsvetenskap 2017–
  • Maj-Britt Johansson, professor i skoglig marklära 2008–2017
  • Leif Svensson, professor i matematik 2001–2008
  • Birgitta Stymne, teknologie doktor 1989–2001
  • Wenche Nerdrum-Ullman, filosofie magister 1977–1989

Kontakt

Iza Ullmark

Rektors sekreterare

Sidan uppdaterades 2024-04-17