Högskolestyrelsen

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Högskole­styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen tillsammans med rektor är den högsta ledningen – högskole­ledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består av, förutom rektor, följande personer:

  • åtta ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid
  • tre ledamöter som utses av lärarna
  • tre ledamöter som utses av studentkåren.

Rektor

Ylva Fältholm, rektor

Ylva Fältholm
Rektor, professor
Högskolan i Gävle

 

Ledamöter utsedda av regeringen

Stephen Hwang, ordförande i Högskolestyrelsen.

Ordförande
Stephen Hwang
F.d. rektor, Linnéuniversitetet

Susanna Stymne Airey

Vice ordförande
Susanna Stymne Airey
Chef Enhet Förebygga, AFA försäkringar

Pierre Aggarwal

Pierre Aggarwal
Fabrikschef, BillerudKorsnäs

Susanna Axelsson

Susanna Axelsson
Docent och f.d. generaldirektör SBU

Samuel Bengmark

Samuel Bengmark
Biträdande professor, Chalmers

Björn Halleröd

Björn Halleröd
Professor, Göteborgs universitet

Hanna Meuser

Hanna Meuser
Kompetensförsörjningschef, Alleima

Katrien Vanhaverbeke.

Katrien Vanhaverbeke
Regional utvecklingsdirektör

Ledamöter utsedda av lärare

Silvia Edling

Silvia Edling
Professor
Högskolan i Gävle

Lars Löfqvist

Lars Löfqvist
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Annika Nilsson

Annika Nilsson
Professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av studentkåren

Nikolai Kronmann

Nikolai Kronmann
Ordförande
Gefle Studentkår

Joel Öman Adsjö

Joel Öman Adsjö
Vice ordförande
Gefle Studentkår

Åsa Hedlund

Åsa Hedlund
Doktorand

Kontakta

Sidan uppdaterades 2024-04-17