Högskolepedagogiskt centrum (HPC)

Vi är en samarbetspartner till lärare och erbjuder sakkunnig hjälp och strategisk rådgivning i olika högskolepedagogiska frågor.

Högskolepedagogiskt centrum är navet i det högskoleövergripande pedagogiska utvecklingsarbetet och här arbetar pedagogiska utvecklingskonsulter. Vi är samarbetspartner till lärare och erbjuder sakkunnig hjälp och strategisk rådgivning i olika högskolepedagogiska frågor.

HPC ansvarar också för det högskolepedagogiska kursutbudet liksom erbjuder en variation av workshops och inspirationsföreläsningar.

Som lärare på Högskolan i Gävle hittar du mer av det stöd vi erbjuder på intranätet. Där finns också våra högskolepedagogiska kurser och utbildningar.

Sidan uppdaterades 2024-05-14