Vi vill samarbeta med dig!

Vi kan hjälpa dig och din organisation att utvecklas. Vi erbjuder flexibel utbildning och möjligheter till samarbete med våra forskare och studenter.

Högskolan och det omgivande samhället

Högskolan är en del av samhället, och en viktig del av högskolans verksamhet är den samverkan som sker med privat, offentlig och idéburen sektor i samhället. Vi vill samverka för att lösa problem, möta behov och komma till nya insikter som gör att vi utvecklas tillsammans. Ny kunskap växer fram genom ett samspel mellan studenter, forskning och näringsliv. Allt handlar om samarbete och Högskolan är en plats där vi kan mötas.

Sidan uppdaterades 2024-07-11