Samarbeta med forskare

Genom samarbete kan verkliga samhällsutmaningar hos företag, offentlig sektor och organisationer bli till intressanta och utvecklande frågeställningar för våra forskare. Samtidigt kan de vi samverkar med få tillgång till ny kunskap och nya resurser.

Genom samverkan blir verkliga utmaningar hos företag, offentlig sektor och organisationer till intressanta och utvecklande projekt för våra forskare. Det kan till exempel handla om erfarenhetsutbyte eller större forskningsprojekt där vi löser samhällsutmaningar tillsammans.

Våra forskare har ett nära samarbete med det omgivande samhället. De behöver ständigt pröva och utveckla sina teorier i samarbete med företag och organisationer. Kanske kan din verksamhet ingå i ett sådant samarbete och få tillgång till ny kunskap och inspiration

Ditt företag eller din organisation kan anlita forskare bland annat för att:

  • lösa specifika problem
  • hjälpa till att utveckla en idé
  • göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag
  • kompetensutveckla din personal


Att samverka med forskningen utvecklar ditt företag, likväl som du och ditt företag kan vara med och bidra till nya forskningsresultat. Alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Vår forskning

Strategiska forskningsområden

Forskningen vid Högskolan i Gävle är indelad i fyra strategiska forskningsområden:
Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande, Intelligent industri. Inom dessa forskningsområden sker samerkan med det omgivande samhället kontinuerligt.

Forskarskolor

Inom teknikområdet har vi forskning och forskargrupper i god samverkan med näringslivet, exempel på det är forskarskolan Future-Proof Cities med fokus på hållbar stadsutveckling och resiliens.

I forskarskolan Change – co-creating a sustainable working life, samarbetar forskning och näringsliv för kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv som gynnar tillväxt i kombination med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser.

Kontaktperson

Joakim Helmbrant, profilbild

Joakim Helmbrant

Samverkansspecialist

Ta del av vår forskning

Som företag kan du ta del av vår forskning på olika sätt. Vi arrangerar regelbundet olika mötesplatser kring olika teman där du får möjlighet att möta våra forskare och diskutera kring vår forskning.

Till våra mötesplatser

Sidan uppdaterades 2024-04-21