ASK- Arenan för social kunskapsutveckling

Vi vill i samverkan arbeta för en god samhällsutveckling, hälsofrämjande organiserade och hållbara livsvillkor för människor. Det är avgörande för välbefinnande och välfärd för individer, organisationer och samhällen.

Logga för Arenan för social kunskapsutveckling

Med stöd av ASK möts akademisk och praktisk kunskap och erfarenhet. ASK arrangerar under året ett antal seminarier, arenaträffar och workshops som bidrar till forskning och kunskapsutveckling i hela regionen. Samarbetet i ASK ger utveckling av både personal och verksamheter.

Visionen för samarbetet är att en hållbar struktur för lärande skapas där utbildning och forskning bedrivs i en unik samverkan mellan akademi och fält. Där skapas det en arena för kunskap och kompetensutveckling som möter samhällets utmaningar inom det sociala fältet.

Processtöd för forskning och utveckling i samverkan

Under processtöd stödjer ASK arbete med att finna gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. En aktuell process 18/19 är ett arbete inom integration och inkludering. En del i det arbetet har utgått från arenaträffen med Innolab.

När idéer kring gemensamma frågor kring forskning och utveckling uppstår har vi i ASK tagit fram en modell utefter vi arbetar för att föra parterna fram till en gemensam idé som kan genomföras. Här finns en bild hur vi arbetar gemensamt och vad som kan bli resultatetPowerpoint, 58 kB. Länk till annan webbplats.

Forskningsprojekt med koppling till ASK

Fältgruppen Gävle Kommun
Forskare inom socialt arbete arbetar nära fältgruppen i Gävle Kommun och samarbetar inom utbildning och forskning för att utveckla ny kunskap och utveckla fältgruppens arbete och verksamhet.

Arbetsmiljö inom socialtjänsten
Forskare från Högskolan i Gävle har arbetat med arbetsmiljö och villkor för socialsekreterare i Gävle kommun genom coaching och utbildning. Ger det mer nöjd personal och hur påverkar det personalomsättningen?

Vill ni utveckla er verksamhet med hjälp av studenter

Har ni frågeställningar inom socialt arbete som ni önskar blev belysta? Nu erbjuder vi er inom olika verksamheter att komma med idéer och förslag på uppsats/exjobbsämnen som är av relevans och intresse för er, och som våra studenter kan använda i sina examensarbeten.

Studenterna vid Socionomprogrammen, grund och masternivå samt Internationella kandidatprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle skriver ett självständigt vetenskapligt arbete, det vill säga examensarbete.

Vi vill stödja dem i arbetet med att hitta intressanta och gärna verksamhetsaktuella ämnen att skriva om. Nu erbjuder vi er inom olika verksamheter att komma med idéer och förslag på uppsats/exjobbsämnen som är av relevans och intresse för er. Arbetet omfattar 15 hp, det motsvarar 10 veckors arbete inklusive att skriva och redovisa uppsatsen. På masternivån är arbetet på 30 hp, 20 veckors arbete.

Vad kan studenterna utföra i examensarbetet?
Under kursen kan studenterna exempelvis genomföra intervjuer om arbetssätt, arbetsorganisation, ledarskap eller samverkan; studera och jämföra domar eller att granska och sammanställa rapporter. Studenterna kan göra kartläggningar och analyser som bidrar till utveckling och nya idéer inom ert område. Förslagen formas i samarbete med er, handledare på högskolan och studenter till ett arbete i lämplig omfattning. Kursen avslutas med en redovisning innan sommaren där ni naturligtvis bjuds in!

Att lämna och presentera förslag och idéer till examensarbeten
De förslag ni lämnar kommer att presenteras för studenterna men kan naturligtvis kompletteras senare. Studenterna får sen ta kontakt med er för vidare diskussion. Ni får också möjlighet att komma och presentera era förslag för studenterna. Det brukar alltid vara lättare att engagera människor i när man själv kan presentera uppslaget och där intresserade studenter också kan ställa frågor. Det sker i så fall digitalt via zoom. Vet ni någon annan som är intresserad så vidarebefordra gärna denna info.

Styrgruppen för ASK

Pernilla Bylund
Enhetschef, Länsstyrelsen

Jofen Kihlström
Fil Dr Avdelningschef, FoU Välfärd Region Gävleborg

Anna Jansson Åkerson
Samverkansansvarig, Högskolan i Gävle

Emelie Printz
Strategisk samordnare för socialcheferna Gävleborg

Stefan Sjöberg
Forskare socialt arbete, Högskolan i Gävle

Bo Söderquist
Projektledare ASK, Högskolan i Gävle

Maria Vallström
forskare Hälsinglands utbildnings förbund.

Per Åsbrink
Verksamhetsutvecklare Socialtjänsten Gävle kommun och FoU Välfärd Region Gävleborg

Tidigare seminarier inom ASK

Arenaträff: Hur förebygga att ungdomar dras in i kriminella nätverk

Den 5 oktober arrangerade en arenaträff om hur man ska förebygga att ungdomar dras in i kriminella nätverk. Med på arenaträffen deltog bland annat forskarna Stefan Sjöberg, socialt arbete, Amir Rostami, kriminologi och Sara Skoog Waller, psykologi. Intresset för arenaträffen var mycket stort, och anmälan fick stoppas vid 50 anmälda.

Läs Stefan Sjöbergs sammanfattning av arenaträffen Länk till annan webbplats.

Arenaträff om förebyggande arbete, 6 oktober 2022

Hur arbetar man förebyggande med barn och unga för att förhindra skadligt beteende och vad säger forskarna om området? Ungefär 20 personer från länets kommuner och Högskolan i Gävle möttes för att tillsammans ta del av ett par föreläsningar av forskare inom området såväl som på hur Sandvikens kommun har tagit sig an uppgiften genom att börja jobba med metoden CTC- Communities That Care.

Läs referat från arenaträffen i förebyggande arbete Länk till annan webbplats.

Interprofessionellt samarbete inom skola, vård och socialt arbete, 23 september 2021

Vad är interprofessionellt samarbete, och vad betyder det? Vet du till exempel vilket uppdrag en lärare, en sjuksköterska och en socionom har? Vad är det som förenar och vad är det som skiljer och på vilket sätt kan vi tillsammans stödja de familjer som söker vår hjälp? Det är detta vi ska försöka närma oss och förstå under denna inspirations­dag.

Se seminariet i efterhand (FILM)

World Social Work Day, 16 mars 2021

Högskolan i Gävle och Open University of Mauritius bjöd in socialarbetare, forskare, lärare och studenter inom socialt arbete till en dag för att utforska de olika perspektiv som finns inom socialt arbete.

Se seminariet i efterhand (FILM)

Arenaträff om nattlig omsorg och välfärdsteknik, 11 maj 2021

Digital arenaträff med fokus på nattlig omsorg och välfärdsteknik och digitalisering inom äldreomsorg. På arenaträffen ges möjligheter till möten och samtal mellan forskning och praktik inom det gemensamma
området.

Se seminariet i efterhand (FILM)

Samtalsserien startade i september 2020 med ett seminarium per månad. Seminarierna genomfördes den sista fredagen i varje månad.

25 september 2020
Del 1: Våldsbrottsligheten i Sverige ur långt och kort perspektiv

Vilka förändringar har skett i våldets struktur och omfattning över tid och vilka orsaker har våldet? Jerzy Sarnecki ger en översikt över våldsbrottsligheten i Sverige och belyser skjutvapenvåld i kriminella kretsar, det dödliga våldet, misshandel, rån, och kopplingen mellan kön och våld. Jerzy Sarnecki är professor emeritus i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

23 oktober 2020
Del 2: Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning/omskärelse som utförs på flickor på flera platser i världen
har sedan några decennier i allt större grad omtalats som våld mot flickor och
kvinnor. Malin Jordal diskuterar våldsaspekten i könsstympning, inte bara i handlingen,
men det diskursiva våldet kring offergörandet av kvinnor som har könsstympats,
samt mot grupper som sägs utföra kvinnlig könsstympning. Malin Jordal är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle

Del 3: Våld i nära relationer under en pandemi
– vad kan vi lära oss av Coronakrisen?

Under Coronapandemin har larmrapporter om ökat våld i nära relationer kommit från myndigheter och hjälporganisationer. Men vad vet vi om hur våld och hjälpsökande påverkats av pandemin? För utsatta personer är social isolering ett problem, även när ingen pandemi pågår. Vad kan covid-19 lära oss om utformningen av stöd till våldsutsatta personer? Sara Skoog Waller är fil. dr i psykologi och forskar inom våld i nära relationer vid Högskolan i Gävle.

FILM

22 januari
Del 4: Våld i arbetslivet - utveckling, omfattning och åtgärder

Våld och hot i arbetslivet är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan även ett demokratiproblem. Det handlar om allt ifrån stalkning, våld inom vård och skola, terrorism och skolskjutningar. Sofia Wikman går igenom vad våld på jobbet kan vara, vilket våld som ökar och vad vi bör göra åt det. Sofia Wikman är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

26 februari
Del 5: Organiserad antagonism

Utifrån sin forskning håller Amir Rostami ett föredrag om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Efter föredraget följer ett panelsamtal kring ämnet. Amir Rostami är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

FILM

Hur vet vi att det vi gör är bra? 8 september 2020

Hur vet vi att det vi gör är bra för klienter och brukare? Hur arbeta när vi behöver bli bättre? Hur säkerställa klienters och brukares behov av insatser? Hur hittar vi rätt metoder för att möta behoven?
Se seminariet i efterhand
Se presentationen från seminariet

Systematiska översikter, en utbildningsdag med SBU

Presentation från utbildningen

Forskare möter praktiker 9 november 2019

Se inbjudan och program till Forskare möter praktiker Innolab - inkludering och segregation

Arenaträff kring professionella klientmöten, 19 september 2019

Professionella klientmöten, behandling och behandlingsprocesser - Vad säger forskningen, praktiker, klienter och granskande myndigheter?

Se inbjudan och program till Professionella klientmöten
Se presentation från arenaträffen

Forskningsprojekt med exkluderande kvinnor från utomeuropeiska länder

Preliminära resultat

Arenaträff: Våld i nära relationer 21 september 2018

Se inbjudan och program till arenaträffen
Kartläggning Gävle kommun
Sara Skoog Wallers presentation från arenaträffen
Sofia Wikmans presentation från arenaträffen

World Social Work Day 20 mars 2018

Se inbjudan och program till World Social Work Day

Kvalitetsdag för regionens socialtjänster 3 oktober 2017

Se programmet till kvalitetsdagen

Kontaktperson

Bo Söderqvist, profilbild

Bo Söderqvist

Projektledare ASK

För dig som vill fördjupa dig

Vi har försökt samla nya böcker, publikationer eller annat material som du kan ha nytta av i ditt jobb.

Mer information Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22