Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är organisatoriskt placerad under Rektor. Anställningsnämnden bereder anställningsärenden, befordringsärenden samt meriteringsärenden inför beslut i enlighet med anställningsordningen

Ledamöter

(Mandatperiod 2022-01-01 - 24-12-31)
Fil.dr Magnus Hjelmblom, ordförande, magnus.hjelmblom@hig.se
Prof. Anna Edin, vice ordförande, anna.edin@hig.se
Prof. Gloria Macassa, ledamot, gloria.macassa@hig.se
Fil.dr Yukiko Asami Johansson, ledamot, yukiko.asamijohansson@hig.se
Fil.dr Svante Brunåker, ledamot, svante.brunaker@hig.se
Doc. Mikaela Willmer, ledamot, mikaela.willmer@hig.se

Studentledamöter

Emanuel Thelberg, emanuel.thelberg@hig.se

Sammanträdestider

2023: 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11, 12/12

Sammanträdet börjar kl.13.00 och hålls via zoom.

Sekreterare

Marie Lindström, HR-administratör

HR

Sidan uppdaterades 2024-01-18