Disciplinnämnden

Disciplinnämnden har till uppgift att hantera ärenden där exempelvis en student fuskat vid tentamen eller plagierat uppsatser, stört eller hindrat undervisning, prov eller på annat sätt stört högskolans verksamhet eller på något vis trakasserat andra studenter eller högskolans personal.

Högskolan i Gävle lyder under högskoleförordningen. Enligt 10 kapitlet i Högskoleförordningen ska ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en disciplinnämnd.

I högskoleförordningen står bland annat följande:

Disciplinära åtgärder får genomföras mot studenter som

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
 • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan,
 • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
 • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskriminerings­lagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får dock inte genomföras senare än två är efter den aktuella händelsen.

I kapitel 10 i högskoleförordningen står också vilka representanter som ska finnas med i disciplinnämnden, hur länge de ska sitta med, hur de ska handlägga ärenden och så vidare.

Disciplinnämndens ledamöter

Disciplinnämndens sammansättning, ledamöternas mandattider, ärendenas handläggning med mera framgår av Högskoleförordningens 10 kapitel.

Ledamöter

 • Ylva Fältholm, rektor, ordförande
 • Lars Bengtsson, prorektor, vice ordförande
 • Bengt-Olov Horn, rådman, ordinarie lagfaren
 • Niclas Eltenius, rådman, vice lagfaren
 • Tomas Källquist, lärarrepresentant
 • Lars Eriksson, lärarrepresentant, suppleant

Studentledamöter

 • Nikolai Kronmann, ordförande Gefle Studentkår, ledamot
 • Annie Boberg, ledamot
 • Tim Leijonmarck, suppleant

Sammanträdesdatum

2024
1 februari, 6 mars, 25 april, 5 juni, 4 september, 15 oktober, 13 november och 11 december

Kontaktperson

Petra Adebäck, profilbild

Petra Adebäck

Sekreterare

Sidan uppdaterades 2024-05-28