Plagiering

När du skriver uppsats och liknande får du citera eller referera till andras texter och resultat, så länge du använder korrekta referatmarkörer och upplyser läsaren om dina källor.

Att plagiera

Om du inte använder referatteknik och citat när du skriver om något du läst eller hört på ett korrekt sätt har du inte följt de regler kring vetenskapligt skrivande som finns och du kan då bli beskylld för att ha plagierat. Att plagiera innebär att du med avsikt framställt andras tankar och ord som dina egna.

Även att använda sig av sin egen text som använts i ett annat sammanhang utan att referera korrekt är plagiering, så kallad självplagiering.

Plagiatkontroll

På Högskolan i Gävle använder vi ett plagiatkontrollverktyg som är integrerat i lärplattformen Canvas, och kan aktiveras för olika inlämningar och uppgifter som görs där. Kontakta din lärare om du vill veta mer om våra rutiner för detta.

Om stark misstanke eller bevis för plagiering finns, ska det anmälas till Högskolans disciplinnämnd.

Fusk och vilseledande

Utöver plagiering finns även andra exempel på misstänkt fusk och vilseledande som kan leda till disciplinära påföljder, exempelvis användning av otillåtna hjälpmedel eller otillåtet samarbete. Även sådana misstankar ska anmälas till Högskolans disciplinnämnd.

Mer om plagiering

Kontakt

Learning Centers support, profilbild

Learning Centers support

Måndag–fredag 9.00–12.00

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-05-16