Att skriva referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. På bibliotekets webbsida finns information om olika referensstilar och hur du refererar till olika material på rätt sätt.

Viktigt att referera korrekt

Det akademiska arbetssättet innebär bland annat att visa att du känner till den forskning som har gjorts inom kunskapsområdet. I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Om du inte använder referatteknik och citat när du skriver om något du läst eller hört på ett korrekt sätt har du inte följt de regler kring vetenskapligt skrivande som finns och du kan då bli beskylld för att ha plagierat. På biblioteket hittar du mer information om att skriva referenser.

Olika referensstilar

Det finns många olika referensstilar till exempel APA 7 och Harvard. Det är vanligt att din lärare har valt vilken referensstil som ska användas i ditt arbete. På biblioteketets webbsida hittar du guider och lathundar till olika referensstilar.

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av olika referenshanteringsprogram kan du importera referenser från databaser, infoga referenser i ett dokument och göra en referenslista till din uppsats eller artikel.

På biblioteket kan du få hjälp med att använda Zotero och Mendeley.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-18