Att söka och bedöma information

Att kunna söka och bedöma information är en viktig del både i studierna och i yrkeslivet. Biblioteket ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Högskolan i Gävle.

Söka information

Du kan söka efter information i databaser, sökmotorer, olika kataloger och webbplatser. Beroende på vilket ämne och vilken publikationstyp du är ute efter, behöver du anpassa var och hur du ska söka efter ditt material. När du söker i våra databaser kan det göra stor skillnad om du känner till de generella sökprinciper som fungerar i de flesta databaser, till exempel hur man kombinerar sökord och hur man använder synonymer och trunkering.

Biblioteket har tagit fram ämnesguider som innehåller tips om användbara källor utifrån det ämne du är intresserad av.

Att bedöma information

När du söker efter information i dina studier på Högskolan är det viktigt att du reflekterar över vilken typ av material du hittar. Alla källor innehåller inte pålitlig information och därför behöver du göra en bedömning om materialet du har hittat är lämpligt att använda eller inte.

På biblioteket kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du bedömer information.

Bibliotekets sökguide

I Sökguiden vägleds du genom informationssökningens olika steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Undervisning i informationssökning

Målet med bibliotekets undervisning i informationssökning är att utveckla studenterna och forskarnas informationskompetens. Informationssökning kan beskrivas som en process i flera steg: formulering av sökfråga, val av sökord, val av källor, genomförande, värdering av källor och i vissa fall, redovisning av sökningen. Din lärare kan boka in sådan undervisning för din kurs.

Frågor om informationssökning?

Har du frågor om olika databaser, vetenskapliga texter och källor? Besök oss i informationsdisken i biblioteket, skicka e-post eller besök vår digitala drop-in för kortare frågor.

Skriver du ett större arbete och behöver hjälp med din informationssökning? Då kan du boka tid för handledning så hjälper vi dig.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-18