Studenthälsan

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Om du känner obalans i vardagen och att det påverkar din hälsa och studieförmåga kan du vända dig till Studenthälsan för att få hjälp och stöd.

Inför ditt besök hos studenthälsan

  • Tänk på att vara restriktiv med personlig information när du tar kontakt via e-post eftersom den inte är sekretesskyddad.
  • Ta med id-handling vid ditt första besök för att garantera patientsäkerheten.
  • Kontakt med studenthälsan innebär att besöket journalförs enligt patientdatalagen (SFS 2008:355).

Samtalsstöd med kurator

Ibland kan du behöva prata med någon om ditt mående och din livssituation. Det kan vara saker i livet som påverkar både din hälsa och dina studier. Samtaletet kan ske i ett personligt möte eller genom videosamtal.

Studenthälsans kuratorer erbjuder enskilda samtal utifrån olika funderingar som kan uppstå kring dig själv och din situation. Det kan till exempel handla om stress, prestationsångest, koncentrations­svårigheter, oro inför tentor och nedstämdhet.

Studieteknik och studieplanering

När du pluggar på högskolan förväntas du ta ett stort eget ansvar för dina studier. Det kräver bland annat motivation, självdisciplin och planering. För många kan det kännas ovant, och då finns hjälp att få.

En god studieteknik är viktigt för att lyckas med dina studier oavsett om du är alldeles ny som student eller har hållit på att plugga några år. Kontakta Studenthälsans studentcoach om du behöver hjälp med att få struktur på studierna och vardagen eller om du behöver stöd hur du kan plugga smartare.

Du kan exempelvis få stöd i att planera och strukturera dina studier, utveckla din studieteknik eller komma i gång i god tid när din kurs startar. Det kan även handla om att du önskar stöd i att hålla motivationen uppe eller hitta ett förhållningssätt till dina studier som tar dig igenom din utbildning.

Hälsa och livsstil

Vill du prata om dina levnadsvanor? Behöver du hjälp med motivationen för att komma igång med träningen? Hälsovägledaren erbjuder samtal utifrån olika funderingar som du kan ha kring dina levnadsvanor. Det kan till exempel handla om att du vill göra en livsstilsförändring. Det kan också handla om dina alkohol- eller tobaksvanor, träning, sömn eller annat som rör din hälsa. Framför allt kan du få hjälp med det viktigaste - motivationen till förändring och förbättring.

I ett hälsosamtal utforskar vi tillsammans hur du mår genom att titta närmare på dina levnadsvanor som exempelvis sömn, mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kan få möjlighet att göra en hälsoprofilbedömning eller ett konditionstest. Tillsammans kommer vi fram till strategier som kan hjälpa dig att må bättre.

Livsstilstest

Undersök dina levnadsvanor snabbt och enkelt med ett livsstilstest. Du kan testa dina levnadsvanor inom sju olika områden - stress, matvanor, alkohol, mental hälsa, fysisk aktivitet, sömn och tobak, eller göra ett test på alla områden.

Testet är anonymt och utifrån dina svar får du omgående en kort återkoppling med råd och konkreta tips. Vill du prata vidare om dina levnadsvanor är du välkommen att kontakta oss på Studenthälsan.

Din viktiga arbetsmiljö

Du kommer vara student under en förhållandevis kort period av ditt liv men din arbetsmiljö är viktig. Läs mer om Högskolans arbetsmiljöarbete, dess mål och hur du kan vara med och påverka.

Arbetsmiljö för studenter

Om du blir sjuk

Här hittar du information om vart du vänder dig om du behöver komma i kontakt med sjukvården.

Mer information om du blir sjuk

Studenthälsan

Marie-Louise Holmberg, kurator, profilbild

Marie-Louise Holmberg, kurator

Studenthälsan

Lena Smids Magnusson, kurator, profilbild

Lena Smids Magnusson, kurator

Studenthälsan

Daniel Andersson, studentcoach, profilbild

Daniel Andersson, studentcoach

Avdelningen för utbildningsstöd

Lisa Olsson, hälsovägledare, profilbild

Lisa Olsson, hälsovägledare

Avdelningen för utbildningsstöd

Studenthälsa.se

Studentlivet kan vara härligt, men också tufft. På student­hälsa.se kan du som studerar på högskola och universitet få tips och råd för att må bättre.

Studenthalsa.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-03