Support

På Högskolan finns ett antal supportfunktioner som du som student kan vända dig till vid behov.

Studentsupport

Till Studentsupporten vänder du dig med frågor kring dina studier.

Teknisk support (It-support)

Du kan alltid vända dig till vår It-support om du har it-relaterade frågor. Använda gärna vår serviceportal för att felanmäla. I portalen finns även manualer och kunskapsartiklar där du själv kan hitta svar på några av de vanligaste förekommande frågorna. Observera att it-supporten inte tillhandahåller it-utrustning till studenter.

Learning Centers support

På Learning Centers support kan du fråga om vår lärplattform, webbföreläsningar och annat som rör flexibel utbildning.

Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för postgång, vaktmästeritjänster, flaggning med mera. Du som student kan vända dig till om du behöver hjälp inför arbetsmarknadsdagar eller konferenser eller liknande.

Sidan uppdaterades 2024-04-25