Vaktmästeri

Vaktmästeriet ansvarar för postgång, vaktmästeritjänster, kontorsmaterial, lokalvård, interna transporter, flyttar, flaggning, utlåning av viss av-utrustning.

Hos vaktmästeriet kan du få hjälp med att låna ståbord och viss av-utrustning. De kan också hjälpa till med ommöbleringar inför arbetsmarknadsdagar och konferenser. Vaktmästeriet finns i hus 32 plan 2.

Öppettider för vaktmästeriet

Veckodag

Besök

Telefontid

måndag–fredag

kl. 08.00–16.00

kl. 08.00–16.30
Begränsningar i öppethållandet sker i samband med helger och sommarsemester.

Felanmälan

Fel på av-utrustningen (dator, projektor etc.) i salarna rapporteras till itsupport@hig.se.

Behöver du hjälp från vaktmästeriet - kontakta oss på vaktmasteri@hig.se eller besök oss i hus 32.

Sidan uppdaterades 2024-04-15